Color
Фоновий колір
Фонове зображення
Border Color
Font Type
Font Size
 1. Нове очищення Миру Землі від темної яви, або Апокаліпсіс нового часу, предки, Рахмани, Рахмани-Арії, Характерники, бачили як енерго-польовий процес, в якому відбудеться загибель зрадників православного світогляду, які стали на захист антисвіту і темної яви, брехунів, що прикриваються псевдоправослав'ям та слов'яноподібністю. Такими є представники колись світлого народу, якого наші предки називали яхами (яхветом). Тисячі років тому яхвет захопився темною ритуалістикою та чорною магією, а згодом створив антилюдську імперію, яка краде і нищить слов'янське до нині.

  У своїх писаннях давні православні Отці-Рахмани не раз згадували клопіт з яхами-ягами, яких щиро намагались навчити шанувати православний світогляд та жити в Праві, яких попереджали про небезпеку темних окультних впливів гадкадського штибу. Натомість еліти яхів-ягів ігнорували належну духовну гігієну, руйнуючи у такий спосіб світлість свого людського єства. Вони проявляли інтерес до темної магії та окультних практик, постійно породжуючи конфлікти у своєму оточенні, зазіхаючи на надбання сусідів, найперше слов'ян.

  [​IMG]

  Рис 1. Палаючий Кремль – пророча картина, яка віщує загибель імперії яхів

  Починаючи з 3 тисячоліття до н.е. керівна верхівка яхів-ягів стала таємно сповідувати гадкадську ідеологію, яка ширилась з окультних центрів Середньої Азії, особливо в період діяльності там чорного мага та воїтеля Одина (Одіна, Вотана, Водіна).

  Разом з іншими магами, з військом, Один здійснив великий похід Каспієм та Волгою до Північної Європи, де заклав основи одинізму (одинства). Під час цього походу у Прикаспії та на Поволжі виникли схожі осередки окультизму. У яхів вони набули форми яхветизму.

  В яхветизмі сформувався свій пантеон темних божеств, серед яких яхівський батько Кощій, яхівська мати Баба Яга/Яха, та велика кількість іншого темного і нечистого.

  Про проблеми давніх Отців-Рахманів з яхами, які з Північно-Східного Прикаспію та Південного Приуралля почали невеликими загонами переселятись у напрямку слов'ян, можна ознайомитись в інтернет-статтях:
  В кінці 1-го тисячоліття до н.е. такі кочові загони яхів-ягів намагаються осісти в місцях переправ на берегах Дніпра та Вісли. Вони клянуться Першій Трояні слов'ян відкинути вчення яхветизму та повернутися до віри у Праву та Творця, бути добрими сусідами слов'янським родам, а згодом теж стати слов'янами.

  Ці дві групи яхів слов'янським оточенням названі так — варяги на Дніпрі (войовничі яги) та ляхи на Віслі (лукаві яхи). Скоро вони відходять від даних Рахманам обіцянок і починають колотити ситуацію в Дулібії, а надалі і в державі Рось. Слов'янська влада постійно гасить агресивні виступи яхів.

  Так тривало допоки з Північно-Східного Прикаспію, в 13 столітті, у час нашестя Батия на Верхнє Поволжя, а далі і на землі Росі, не прийшло підкріплення — головні сили яхів, відомі нам як татари (ті що тнуть/нищать арійське/православне).

  У 13-15 століттях яхи-татари, разом з яхами-варягами та духовними зрадниками з роду Рюриковичів (як то Олександр Невський), на землях угро-фіннів сформували своє регіональне гніздо — Московський улус Золотої Орди, далі Московське царство.

  [​IMG]

  Рис 2. Схема яка змальовує поетапне руйнування імперії яхів-московитів

  У 14-15 століттях ці яхи-варяги-татари-московити приклали усіх можливих зусиль щоби потопити у крові всіх своїх сусідів (угро-фінів) та приєднати їх землі до Московії. Зростання Московії не залишились непоміченими у Сараї, столиці Золотої Орди, і стало приводом для конфліктів. З часом Сарай втратив своє значення і центром ординських яхів стала Москва.

  Вже у 15-16 століттях в Московії починається новий, ідеологічний процес – свідоме фальшування давніх Рахманських літописів, вкрадених у сусідніх слов'ян.

  Ці велесовичні літописи були переписані на кирилично-візантійський лад. Розгорнулась підготовка до експансії Московії на територію Великого Князівства Литовського та Волині-України (інтернет-стаття «ДАВНЬОРУСЬКІ ЛІТОПИСИ — ЦЕ ФАЛЬШИВКИ 15-16 СТОЛІТЬ!»).

  На початку 18 століття, зусиллями Петра І та його масонських покровителів з Заходу, за підтримки колаборантів з Гетьманщини (магнатів, шляхти, попівства), намічена розбудова яхівської імперії. У 1721 році царатом оголошується Російська імперія. Відбувається нахабне привласнення Петром І назви та спадку праукраїнської держави Рось.

  Імперське утворення яхів на століття вперед стає головною антислов'янською, антиправославною, антиукраїнською силою Східної Європи (дивись інтернет-статтю «СПОТВОРЕНА ПРАВДА — МАГНАТСЬКЕ ЛІТОПИСАННЯ ЧАСІВ ПРОМОСКОВСЬКОЇ ГЕТЬМАНЩИНИ„).
  Базовими принципами імперської експансії яхів на українців та слов'ян Європи стають:
  • а) Підступність – нагле порушення угод з народами, яким яхи пропонують «дружбу» та «мир», нищенням їх самоуправління;
  • б) Колаборація — ідеологічна обробка еліт поневолених народів, їх підкуп, залякування, вбивство, перетворення на прислужників імперії;
  • в) Грабіж — привласнення вкраденого у підкорених народів, їх духовної та культурної спадщини.
  Досягнувши за триста років можливої межі свого зростання, вичерпавши яхівську мотивацію та ідеологічний ресурс, на початку ХХ століття імперія яхів дійшла до певної межі.

  Під тиском обставин вона поринула у період чвар та потрясінь, які тривали понад сотню років. Загальну послідовність періодів існування імперії яхів можна подати так:
  • 1 етап - царський період, від Петра І до Миколи ІІ (поч. 18 – поч. 20 ст.);
  • 2 етап — радянський період (від 1922 р. до 1991 р.);
  • 3 етап - єльцинсько-путінський період (від 1991 р. і до нині).
  Сьогодні імперія яхів входить в новий етап — період стагнації. Такий викликаний Апокаліпсісом, який волею Неба веде імперію яхів, нині Російську Федерацію, до повного краху.

  Про вплив Апокаліпсісу, Потопу та Армогедону на процес розвалу імперії яхів (через ліквідацію темної яви) читайте у статтях, які знайдете в інтернеті:
  То як буде проходити загибель імперії яхів? Яка послідовність процесу? Які обставини впливатимуть на хід подій?

  [​IMG]

  Рис 3. Імперія яхів втратисть всі ресурси темної яви для свого існування

  Розуміючи, що Апокаліпсіс та Потоп — це поступова, планомірна енерго-польова ліквідація темної яви, в якій окультизм у формі яхветизму («руського міра», рашизму) займає важливе місце, процеси розвалу імперії яхів наростатимуть досить швидко.

  Через польові зміни у носіїв «руського міра» та рашизму атрофуватиметься логіка мислення, просідатиме енергетика атману, руйнуватиметься здоров'я, виникатимуть недуги та хвороби (таке стосуватиметься не тільки яхів, а і більшості агресивних нелюдів планети).

  Слід зауважити, що ознаками руйнування темної яви вже нині є наступні явища:
  • А) Зростання недовіри до агресивних нелюдів через їх нахабство, мстливість, гонор;
  • Б) Втрата елітами нелюдів розсудливості та логічності (оглупіння);
  • В) Поширення нелюдами очевидної, неприкритої брехні, непорядності.
  Отці-Рахмани минулого ще у давні часи вказували на певну послідовність розпаду імперій, яка є притаманною для більшості з них. На завершальній стадії розпад імперій матиме три етапи, які можна описати як: ослабленнябрунькуванняконфліктування.

  В залежності від обставин, для яхівської імперії такий розпад може зайняти від одного до трьох років. Хоча самі етапи розпаду їх імперії матимуть загальновстановлені ознаки.
  • Ослаблення, як процес, який стосуватиметься центральної влади імперії, яка буде утримувати репресивний режим, але рано чи пізно стикнеться з незадоволенням місцевих владних утворень;
  • Брунькування, як процес, який стосуватиметься спроб обособлення найбільш потужніх місцевих утворень імперії (старих і новостворених), у спробах досягнення ними незалежності;
  • Конфліктування, як процес, який стосуватиметься збільшення рівня протистоянь суб'єктів імперії та центру, суб'єктів між собою, що остаточно розвалить імперію яхів.
  [​IMG]

  Рис 4. Головні імперські міста яхів з часом будуть злиденними та покинутими

  Останній етап, конфліктування, змусить здорові сили планети здійснювати контроль територій розваленої імперії застосовуючи миротворче, військово-політичне втручання, охорону певних територій. У вирі планетарних змін (через події Апокаліпсісу) це стане необхідністю!

  То які висновки напрошуються зі сказаного? Що маємо зрозуміти?

  Такі висновки визначені Рахманами минулого:

  1. Загибель імперії яхів буде першою великою очевидною зміною в низьці подій Апокаліпсісу і станеться у відносно короткий час (1-3 роки від обезсилення яхів);
  2. На території, де була імперії яхів, постане потреба у військово-політичному втручанні зовнішніх миротворчих сил, з метою збереження планетарного миру.
  І на останок…

  Отці-Рахмани, ще в 7-8 століттях, говорили про те, що яхи не здатні на високу духовність та не хочуть просвітлюватися. Еліти яхів глибоко вироджені та ведуть яхів до загибелі.

  Нині прийшов час розплати за той біль, який яхи вчинили усім слов'янам, усьому світлому планетарному людству, усій Праві та Небу.

  Предки попереджали, що Боже покарання яхам буде невідворотнім.  Бо такою є воля Творця!  + + +  З видання «Братство Богуна», №33, 2024 р.

  Інші публікації блогу Святояр дивитись тут — https://sviatoiar.uamodna.com.
 2. Поняття Потопу у давньому православному світогляді мало значення суттєво відмінне від того, яке сформоване земним суспільством останніх століть. Нині вважається що Потоп — це процес покарання грішників затопленням поверхні Землі дощовими водами, що накрили поверхню планети і знищили грішне. Проте Рахмани-Арії знали, що Потоп – це лиш засіб Апокаліпсісу, божественний енерго-польовий механізм вичищення брудних енергій, польових нечистот, які отруїли Мир Землі та призвели до появи на планеті нелюдів та темної яви.

  Останній з відомих Потопів, названий Біблійним, в давніх трактатах зображений як потужня катастрофа, яка сталась за Божим велінням. Така катастрофа – це розплата земного суспільства за численні гріхи, за порушення Закону Божого. В текстах сказано, що сорок днів йшов рясний дощ, в водах якого зник тогочасний Мир Землі. Зник, щоб відродитись.

  [​IMG]

  Рис 1. Потоп – очищення нечистого в просторі Всесвіту полями Отця Небесного

  Більшість дослідників текстів про Потоп (біблійних, шумерських, індійських, вавилонських), помилково сприймають зображені події в прямому матеріальному значенні — як кліматичні чи природні катастрофи. Вони наполегливо шукають розуміння Потопу там, де його немає.

  Відсутність знань того, що вчиняє Отець Господь (Творець, Господь, Інтра), ліквідуючи нечисте, темне, брудно-польове в Мирах Всесвіту, сприяло викривленню бачення суті Потопу.

  Натомість Рахмани-Арії добре знали смисл поняття Потоп. Вони розуміли: образ дощу — це символ божих енергій; образ води – це символ непереборної небесної сили.

  В давньому православному світогляді, який несли Рахмани та Характерники, поняття ПОТОП, як абревіатура, означало — Полями Отця Творця Очищається Потворне (темне, енергетично нечисте, брудні поля/духи).

  Тобто Потоп – це засіб енерго-польового очищення нелюдського та брудного на планетах Всесвіту, де з'явилось потворне, через нищення програмного вірусного носія, темних явлених цивілізацій, інструментами польового впливу, польової зброї.

  Нагадаємо, що за давнім православним світоглядом у Творця є 48 полів (які творять Всесвіт), та Небесне Воїнство (яке підтримує духовну чистоту Світлого Ірію та його Мирів).

  Про знану предками структуру Всесвіту, про Небо, Небесне воїнство, про будову Світлого Ірію, про Апокаліпсіс та Армогедон читайте у інтернет-статтях:

  За переказами нащадків давніх Аріїв, Рахманів і Характерників, очищень Землі (Апокаліпсісів), більш ніж за сотню тисяч років, було вчинено не менше п'яти. Проте найбільш глибокий за змістом Апокаліпсіс призначений на наш час.

  У цьому новому Апокаліпсісі мають бути задіяні сили, які ще не застосувались раніше.

  Бо попередні Апокаліпсіси відбувались лишень в окремих заражених антисвітом Мирах, на окремих планетах, що дозволяло носіям антисвіту лукаво уникати повної ліквідації, викручуватись, мігрувати з Миру в Мир, формуючи там нові осередки темної яви.

  Предки знали, що у новому Апокаліпсісі Небесним воїнством, на чолі з Хрестом Отця Господа, по волі Творця, буде застосовано новий підхід, комплексний.

  Захоплені антисвітом Мири (таких п'ять) в нашому Зодіаці очищаються від темної яви першими. Це передумова для завершальної фази Апокаліпсісу — очищення Миру Землі.

  Чому саме так?

  Бо на Землі, на відміну від п'яти уражених Мирів, де нелюдське повністю поглинуло людське, збереглась частина землян світлих душею. Ці люди волею Творця мають стати основою Нового Миру Нової Землі.

  То як розуміти справжню подію Потопу?

  Як осмислену і вибіркову стерилізацію високими енерго-польовими впливами, Духами Творця, того нечистого, потворного, низькоірійного на планеті, яке є темна ява.

  [​IMG]

  Рис 2. Очищення явлених Мирів від нечистого твориться Небом з допомогою Потопу

  Потоп буде нагадувати просторову мікро-хвильову піч, яка дизінфікує нечисте в продукті. Але робить це повільно, розумно, послідовно, не приносячи шкоди світлому і живому, видаляючи виключно брудне, темне, низькоірійне, шкідливе для Вселенського життя.

  За волею Творця так буде діяти Небесне воїнство — Духи Отця Господа, Духи Арійські, Духи Господні, Архангели та Ангели Небесні. Тому ірійно низькому втікти буде нікуди.

  Але де ж ховається оте темне, потворне та нелюдське в Мирі Землі?

  Давній православний світогляд підказує, що темні духи, низькоірійні поля, в період їх деградації, ховаються в нелюдах. Визначальним є їх нутро (нутро – темна подоба єства людини) де темна ява (рівня -7/ мінус сім) зосереджена в:

  а) низьких духах примар нелюдів;

  б) енергетиці їх брудного атману;

  в) клітинних полях їх фізичного тіла (зміненій темними полями польовій структурі клітин тканин).

  Тому серед нелюдів, з ходом Потопу, критично наростатиме брак енергетичного кормління. Бо канали крадіжок нелюдами духовної енергії людей будуть майже зупинені, а єдиним джерелом кормління лишиться вампірування енергій з інших нелюдів.

  Давні Рахмани-Арії добре розуміли, що у таких обставинах у нелюдів різко зростатиме хворобливість з важкими наслідками. Енергії не вистачатиме навіть на мінімальні функції їх організмів.

  Але що це буде нагадувати?

  Все буде нагадувати масштабні середньовічні епідемії (чуми, холери, інших хвороб). Передвісниками таких стануть прояви новітніх невиліковних хвороб, коли традиційні засоби боротьби з епідеміями виявляться слабкими, неефективними, безрезультатними.

  [​IMG]

  Рис 3. Середньовічні епідемії – прояв темного і нечистого в полях Миру Землі

  Єдиним способом для світлодуших людей уникнути стану нелюдів, буде збереження чистої людської душі, утримання високих ірійних рівнів (вище рівня +12), як це було у предків.

  Для цього явленим людям потрібно буде просвітлюватись, засвоюючи основи світобудови та життя по Закону Творця, вміння тримати належну духовну гігієну. У часи епідемій, які колись виникали в різних місцях нашої планети, предки, давні слов'яни та українці, діяли саме так.

  Тому в давніх державах предків (Артанії, Дулібії, Росі, Волині-Україні), де діяла Рахмано-волхвівська просвітницька система, епідемій не було. Були окремі спалахи які носили локальний характер (головно там де концентрувалось чуже і нелюдське).

  Саме ця система, через Рахманів та волхвів, пояснювала суспільству суть людського єства, вчила збереженню світлої душі, здорового єства людини. Вона послідовно формувала у оточення основи духовної гігієни та вчила боротьбі з недугами (недухами).

  Про це читайте у низці статей, які легко знайти в інтернеті:

  Ті з Рахманів та волхвів, завданням яких було опікуватись здоров'ям людей, в ті часи звались цілителями. А православна система оздоровлення слов'янського та давньоукраїнського люду називалась цілительством.

  Інструментом цілителя було не тільке широке застосування відварів цілющих трав, інших природніх компонентів, а, найперше, енерго-польова допомога Вишніх сил – освячення таких.

  Рахманами та волхвами підбір лікувальних засобів відбувався за принципом відповідності їх енерго-польовим показникам (частота, амплітуда польових/духовних вібрацій) органів людини, її систем життєдіяльності.

  [​IMG]

  Рис 4. Православний світогляд та цілительство – ліки від нечистого в Мирі Землі

  Через освячення, як Рахманського звернення до Прави, такі засоби посилювались (в енерго-польовому плані) у тисячі та мільйони разів і ставали ліками

  І на остаток.

  То які висновки маємо зробити для розуміння Потопу на основі досвіду наших предків, Рахманів-Аріїв, Рахманів, Характерників?

  Ці висновки прості та зрозумілі:

  1. Потоп – це енерго-польовий засіб Апокаліпсісу, яким Творець і Небесне воїнство очищають потворне, темне, нелюдське в Мирах Всесвіту;
  2. На планеті Земля Потопом буде ліквідовано темну яву та збережено світлих душею людей для Нового Миру Нової Землі;
  3. Темна ява та нелюдське в результаті Потопу будуть ліквідовані через енерго-польове очищення;
  4. Світлі люди, які триматимуться давніх Рахманських правил духовної гігієни та цілительства, переживуть Потоп і продовжать світлу планетарну цивілізацію.
  Чи так це буде? Чи правдиво бачили предки майбутнє нашої Землі?

  Про це ми дізнаємося через пару десятків років, коли Потоп, як головний засіб нового Апокаліпсісу, зробить свою справу.

  А от вірити чи не вірити в такий сценарій подій – це добровільна справа кожного з землян.

  Будемо чекати відповіді…

  + + +  З видання «Братство Богуна», №32, 2024 р.

  Інші публікації блогу Святояр дивитись тут — https://sviatoiar.uamodna.com.
 3. Планетарні зміни, які Рахмани та Характерники минулого, знавці православного світогляду, називали Апокаліпсісом, є очищенням Миру Землі від злостливості антисвіту, від бруду та агресії темної яви. В історії нашої планети кожен наступний Апокаліпсіс підкріплявся Армогедоном – приходом на планету небесних посланців, Аріїв, провідників Закону Творця, мудрих засновників справедливого земного суспільства. Завданням Аріїв завжди було одне – утвердження на планеті Нового Миру Нової Землі.

  Варто зазначити, що в далекому минулому, за сотню тисяч років до нас, Земля вже проходила п'ять таких очищень, п'ять Апокаліпсісів. Останній з них отримав назву Біблійного Потопу. Такий був пов'язаний з руйнуванням тогочасного осередку планетарного зла – темної цивілізації острова Атлантида.

  Нагадаємо, що предки добре розуміли сакральне значення важливих, вживаних ними понять. Так слово АПОКАЛІПСІС означало: Активні Переміни Отцеві Кормління Атманського/духовного — Ліки Правдиві Світлого Ірію Системи. А слово АРМОГЕДОН: АРії МОгутні Є ДО Низу/в Мир Землі (як поява загонів Аріїв на Землі).

  [​IMG]

  Рис 1. Зразок Арійського нагрудного символу духівника-вчителя найвищих ірійних рівнів

  Стосовно Аріїв слід зазначити, що вони є Рахманами найвищих рівнів посвяти, або Рахманами-Аріями, душі яких належать до Кола Отця Господа (Творця, Сварога, Інтри). З усієї кількості душ Аріїв у Праві, лишень незначна частина, менше одного відсотка, перебуває нині в Яві.

  У нашому Всесвіті Арії мають свій планетарний Мир, який формує народ ювал. В ньому суспільство збудоване за найвищими зразками людської любові, доброти, шанобливого ставлення до Творця, Закону Творця та Прави.

  Представники народу ювал, як втілені Арії, час від часу являлись та являтимуться в Мир Землі, щоб відновити на Землі законність Небесну.

  Щоб глибше зрозуміти це, варто прочитати інтернет-статті з такими назвами:

  За давніми переказами від Рахманів і Характерників, саме Арії з народу ювал є найвищими духовними вчителями в явлених Мирах нашого Всесвіту. Саме їх посланці в часи Апокаліпсісів беруть участь у Армогедоні та відновлюють світлість суспільств, які були уражені антисвітом та мають темну яву.

  В далекому минулому, для відновлення світлих суспільств в явлених Мирах, Арії формували духовні столиці з яких ширили просвітництво та навчали людей берегти православний світогляд.

  Після останнього Апокаліпсісу на Землі (Біблійного Потопу та нищення темної цивілізації Атлантиди), їх нащадки заснували Арту – сакральне святе місто де зберігався сакральний спадок Аріїв, де діяла Троянь (духовна влада з трьох найвищих Рахманів), де керували суспільством БУСи (високодуховні мирські очільники).

  З черговою атакою носіїв темних ідеологій на Землю, а така почалась з переселенням на планету племені гадкаду більше 7 тисяч років тому, розгорнулось нове протистояння антисвіту зі світлим людським суспільством, з носіями православного світогляду.

  Події на планеті проходили так, що до середини 1 тис. до н.е. було атаковано головну духовну столицю на Землі — Арту в Артанії.

  Арта зазнавала руйнування, проте згодом її діяльність поновилась в Арті-Соуренжі, а далі Соуренжі (про це читайте в інтернет статті «ВІЙНИ ПРОТИ СЛОВ'ЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ„).

  Соуренж став духовно-адміністративною столицею центрально-слов'янського союзу, який звався Дулібським (Дулібія).

  Проте і нова слов'янська столиця, Соуренж, потерпала від ворожих атак. На початку 9 ст. н.е. вона, як і Арта, зазнає обширних атак і перестає діяти через підкинуту ворогами духовну чуму (темне енерго-польове ураження місцевості на два століття).

  У цей час спадок сакрального міста перейняли навколишні містечка в системі Роксолані — паланкового утворення між річками Стир і Случ в центрі Волинських земель. Ці ж містечка отримали функції загальнослов'янського Рахманського духовного центру.

  [​IMG]

  Рис 2. Арта – столиця Артанії, духовна столиця Першої Рахманської Трояні і БУСа

  З 9 по 14 століття центральнослав'янська державність, з осередком у Роксолані, отримала назву Рось. Проте через фальсифікацію яхами-московитами давніх слов'янських літописів (первісно писаних велесовицею) вчинених з допомогою штучної візантійської кирилиці, її було перетворено на Русь.

  В часи 14-15 століть православний світогляд та традиції арійства берегла нова держава, утворена на базі держави Рось, яка звалась Волинню.

  З 15-16 століть, ця держава носить назву Волинь-Україна, а згодом, з 17 століття — Україна (дивись інтернет-статтю «КАРТИ РОСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: ВОЛИНЬ—УКРАЇНА XVI-XVII СТ.»).

  На Волині-Україні зберігався давній рахмано-арійській вишкіл, найперше у Пересопницько-Білівській школі, яка була неподалік від Рівного, де плекались традиції підготовки характерників.

  Ширше про явище характерництва читайте у таких інтернет-статтях:

  Держава Україна 17 століття, існування якої заперечують історики імперського штибу, розквітла у часи Івана Богуна, керівника Першої Рахманської Трояні та її БУСа.

  Богун продовжив державні реформи попередників, як і модернізацію армії, посиливши вплив характерників з Волині на процес військового вишколу, особливо в заснованій у 14-15 століттях твердині на Дніпрі — СІЧі (Світло Ірію Чисте).

  Своє випробовування на міцність українська армія Богуна пройшла в Роксолані, в ході Берестецько-Мізоцької битви, де знакову роль зіграли носії арійських знань – загони воїнів Характерників (дивись відеофільм «Берестечко. Битва за Україну„, частина 1 та частина 2).

  [​IMG]

  Рис 3. В основі характерництва предки поклали рахмано-арійські духовні практики

  Пишаючись цим рахмано-арійським духом ми і нині шануємо предків, ставлячи у приклад величні подвиги Характерників минулого.

  Повертаючись до сьогодення та поглядаючи у майбутнє, маємо спитати себе таке: а яку ціль нестимуть Арії, які прийдуть в Мир Землі? В новому Апокаліпсісі?

  Щоб зрозуміти це варто повернутись до далекого планетарного минулого, до попередніх очищень Землі, де явлені Арії мали такі цілі:

  1. Очищення планетарного Миру від темної яви та слідів її діяльності;
  2. Формування основ Нового Миру Нової Землі на Законі Творця та його світогляді;
  3. Утвердження основ Союзу світлих народів в Мирі Землі;
  Але як здійснити поставлені завдання не зруйнувавши Землю і планетарний Мир? Як досягти бажаного розумно і швидко? Тут варто усвідомити наступне:

  • Перша ціль досягається енерго-польовими впливами Неба на темну яву в Мирі Землі, руйнуванням полів темних мирських утворень, очищенням нелюдського в суспільстві.
  • Друга ціль досягається утвердженням в Земному Мирі основ давнього православного світогляду, який шанує Закон Творця, який формує справедливість у духовному кормлінні єства людей.
  • Третя ціль досягається розгортанням духовного навчання, просвітництва, осягненням народами свого значення для Прави, плеканням ними духовної єдності, розумінням стійкості життя у Світлому Ірії через справедливе духовне кормління.
  Як і раніше діяльність Аріїв на початках Апокаліпсісу буде невидимою та визначатиметься енерго-польовими впливами на темну яву та нелюдів.

  Вже після цього, після формування певних безпечних умов, явлені Арії будуть мати можливість появи перед людьми, тими хто буде здатен будувати Новий Мир Нової Землі.

  Так було з Арієм та Бусом Ораратою, який 12 тисяч років тому зіграв визначальну роль в руйнуванні Атлантиди, в проведенні Біблійного Потопу, в започаткуванні Нового Миру Землі. Так, найпевніше, буде і зараз!

  [​IMG]

  Рис 4. Виховання рахмано-арійським духом та високими знаннями формує українську міць

  То які висновки можна зробити зі сказаного вище? Чи має земне суспільство боятись подій Апокаліпсісу та Армогедону?

  Відповідь не є однозначною. На даний час земне суспільство, через Суд Господній (а такий вже відбувся), ірійно поділене на людей та нелюдів. Реакції на планетарні зміни у них будуть різними:

  • Для нелюдів події будуть болісними та дратівливими, бо вони є носіями темної яви і всіма силами будуть противитись змінам;
  • Для людей світлодуших події будуть відносно безпечними, бо Новий Мир Нової Землі будуватиметься для них, для їх дітей та внуків.
  Головне для людей світлодуших це — витримати умову від Прави і Неба: триматись достатньо високих значень ірійного рівня, не нижче +12 (високої духовності за мірками Прави), який знімає впливи темної яви та убезпечує людську душу від опускання в темну яву.

  Бо тільки через просвітництво люди здатні духовно вирости, зрозуміти основи Вселенського життя, керівну роль в ньому Творця і Прави, здатні жити по Закону Творця.

  Допомогу в цьому людям нададуть Арії – духовні вчителі з найвищими ірійними рівнями та глибокими знаннями правдивого життя у світлих Мирах Всесвіту.  Чи будемо здатні будувати Новий Мир Нової Землі?

  Чи готові прийняти Божих посланців?

  Відповіді чекати не довго…  + + +  З видання «Братство Богуна», №31, 2024 р.

  Інші публікації блогу Святояр дивитись тут — https://sviatoiar.uamodna.com.
 4. Наші православні предки, Рахмани та Характерники, вкладали в поняття армія смисл інший, ніж той, яким оперуємо нині ми. Для нас армія сьогодні – це військове утворення певної величини, засноване державою чи певною спільнотою, яке озброєне та виконує завдання поставлені її засновниками. Натомість у наших далеких предків поняття армія було значно глибшим і ширшим. Воно означало дві різні військові структури — Небесну та Мирську, які зобов'язані були захищати Вселенське життя та високі принципи людського в явлених Мирах Всесвіту.

  Для осягнення поняття армія, в небесному і мирському значенні, варто зрозуміти головне. А що саме в давньому православному світогляді, в світобаченні Рахманів і Характерників, відтворювало слово армія?

  Виходячи з особливостей давніх православних сакральних понять, як образних духовних абревіатур, слово АРМІЯ означало — А/духовна Рідня Могутня Ірійна Явлена.

  [​IMG]

  Рис 1. Небесне воїнство – це Армія Прави, духовне братство, яке захищає Всесвіт

  Тобто, АРМІЯ — це назва духовного об'єднання чи колективу, який скріплений єдиною духовною ціллю. Така ціль — збереження Вселенського життя (життя Світлого Ірію) збудованого на Законі Творця. Збереження, як у Всесвіті так і у окремому явленому Мирі.

  Звідси, армія може формуватися виключно як духовна рідня, яка отримує могутність від Світлого Ірію, від Родів людських, через високі людські якості. Об'єднуючим началом для такої Творець ставить одне — православний світогляд.

  Комплектування ж армії має відбуватись на довірі та духовному братстві учасників.

  Відомо, що Світлий Ірій складений з невидимої та видимої частини, які звуться Права та Ява. Перша – це система управління Всесвітом. Друга – це матеріалізована явна його частина.

  Через це поняття армія у Світлому Ірії стосується двох взаємопов'язаних утворень – армії духовної (польової) та армії мирської (явленої).

  Саме через це армії в Праві та Яві, в баченні предків, мали наступні характеристики:

  1. Армія Прави – духовне воїнство, армія Божа, армія Творця, армія Господня, яка складається з Душ та Духів, яка боронить Світлий Ірій та має за мету вичищати нечисте, гадливе, нелюдське, руйнівне для Всесвіту. Як управлінська сила Всесвіту, Права власне і є духовною армією по суті. Вона сформована за принципом божественної ієрархії та має чітку, наскрізну, строгу, ірійну структуру.
  2. Армії Мирські – явлені військові організації з світобаченням учасників на давньому православному світогляді, які боронять світлі суспільства (держави, об'єднання в явлених Мирах). Такі армії бережуть суспільства світлих душею людей та нищать оскаженіле і проявлене темне, носіїв агресивних духів в примарах, які творять воєнне зло та вбивають світлих душею людей.
  Вказані армії мають бути тісно пов'язаними і взаємодіяти. Особливо з умови того, що мають берегти світоглядні основи Прави та Закон Творця і бути частинами одного цілого. В такому разі Армія Прави сприяє та допомагає арміям Мирським, їх перемогам.

  А що буде, коли мирські воєнізовані формування не збудовані на такій основі?

  Як називаються утворення, які переповнені прихильниками егоїстичного, які цілеспрямовано творять злодіяння світлим людям?

  Наші давні православні предки називали такі утворення – темним військом, злими формуваннями, бандитськими скопищами.

  Бо такі обрали шлях руйнування встановленого Творцем Закону (ЗА Кормлінням Отця Небесного). А їх засновники та керівники, з крайніх намірів, в отруєному тоталітарними та авторитарними ідеологіями стані, прислужували антисвіту та володарям темної яви.

  Такі війська в основі своїй складались з ненависників людського, відвертих егоїстів, які вважали особливим вміння культивувати відверту брехню, обман, грабіж, насилля, мародерство, вбивство.

  [​IMG]

  Рис 2. Військове утворення нелюдів – це зграя темних душею вбивць, мародерів та злодіїв

  Варто нагадати — діяннями темних військ, сформованих тоталітарними та авторитарними суспільствами, їх загарбницькими війнами, переповнена історія планети Земля.

  У попередні цивілізаційні періоди одержимістю планетарного панування відзначались майже всі відомі агресивні цивілізації. Ці намагання завершувались різкою відповіддю Прави та Творця – Апокаліпсісами, як стрімким очищенням темної планетарної яви.

  Таких очищень в минулому планети Земля нараховувалось не менше п'яти. Останнє знаємо як Біблійний потоп і руйнування Атлантиди.

  Боротьба з руйнівним антисвітом та темною явою розгорнута і в нинішньому періоді. Сьогодні ми є свідками початку останнього Апокаліпсісу на планеті Земля. Того, до якого армія Прави та Хрест Отця Господа, як призначений Творцем очільник, готувались дві тисячі років.

  Тому нині, для світлих душею людей, так важливе глибоке розуміння значення слово армія.

  Прикладом для нас має бути українське військо 17 століття, яке було створене державним діячем, керівником Української Держави з центром на Волині, БУСом за небесним означенням, геніальним полководцем — Іваном Богуном.

  Саме Іван Богун зумів створити світлу за принципами армію українського народу, яка мала підтримку Армії Прави! Саме тому його армія не знала поразок на полі бою!

  Але, що це за особливі світлі принципи формування, які маємо знати?

  Чому вони так важливі сьогодні?

  [​IMG]

  Рис 3. Армія в Яві – об'єднання світлих душею людей з високою ціллю захисту Божого

  Для дослідників давнього православного світогляду, шанувальників минулого, Рахманів та Характерників, ці принципи вповні очевидні. Вони наступні:

  - а) Армію в Яві (планетарних Мирах) здатні створити лишень високодуховні люди, які тримаються православного світогляду та мають міцну віру (ВІРА Відання Ірійних Рівнів А/духовних), які мають духовні знання та шанують Закон Творця і Праву;

  - б) Армія в Яві може бути міцною лишень в якості духовного братства, де всі вояки, незалежно від звань та посад, є духовними побратимами, які шанують один одного та ставляться один до одного як до товариша, друга, духовного родича;

  - в) Армія в Яві може бути злагодженою лишень тоді, коли стане наскрізь людяною, коли учасники такої будуть розуміти свою роль і завдання, коли взаємодопомога у досягненні спільної мети буде щирою та люблячою.

  Чому саме так?

  Бо такими принципами живе сама Права – управлінська структура Всесвіту на чолі з Творцем!

  Бо Права, яка є великою духовною армією, саме так боронить Всесвіт від посягань темного!

  З цього приводу варто нагадати головний принцип Божої армії – «Не вбий світлу душу!».

  А що ж темне?

  Як воно формує свої війська?

  Воно формує їх на поняттях нелюдських, які побутували в агресивних цивілізаціях Миру Землі та були зорієнтовані на антисвіт і темну яву, прислужували та підкорялись таким.

  Такі формування завжди були просякнуті злобою, нелюдським ставленням до особи, придушенням волі всіх учасників. Бо в основі стосунків ставилась:

  • 1. Рабська покора підлеглих, зневага до нижчих за статусом, умисне приниження слабших і необізнаних;
  • 2. Страх підлеглих до безжалісного покарання, залякування моральним або тілесним приниженням, лукавим примусом;
  • 3. Безпринципність, обман, брехливість, злодійство, інші аморальні норми існування таких утворень.
  Саме тому принципом темних військ та бандитських утворень є вислів: «Я начальник – ти дурень!».

  [​IMG]

  Рис 4. Світлі принципи формування людських об'єднань та темні поняття антисвіту

  То які висновки можна зробити зі сказаного вище?

  Висновки які вказують на тісний взаємозв'язок давнього українського суспільства з світоглядними першоосновами, які викладені в давньому православному світогляді, де світлі поняття, такі як армія, мають конкретний зміст і зовсім не стосуються темних утворень в Мирі Землі.

  З точки зору наших предків, Рахманів та Характерників, темні воєнізовані утворення в Мирі Землі, принципово не можуть називатись армією, бо:

  • 1. Армії в Мирі Землі – це структури які мають мати світлу ієрархію, будуватись на божественних принципах, подібно до армії Прави, шанувати Закон Творця, бути колективами світлих, високодуховних людей;
  • 2. Армії в Мирі Землі мають мати тісний зв'язок з Правою, з її армією, отримувати від такої духовну допомогу та щиро служити Творцю;
  • 3. Армії в Мирі Землі мають бути братством високодуховних, світлих душею людей, об'єднаних побратимством, подібно до армії у Праві.
  Але чи зможемо ми в нинішніх умовах земних змін, в період Апокаліпсісу, вибудувати справжні світлі армії, як це робили православні предки?

  Чи зможемо проявити волю, щоб відійти від сумнівних надбань тоталітарного минулого?

  Що думаєте з цього приводу?  + + +  З видання «Братство Богуна», №30, 2024 р.

  Інші публікації блогу Святояр дивитись тут — https://sviatoiar.uamodna.com.
 5. Згідно давнього православного світогляду матеріальна частина Всесвіту у світобудові складає лишень 3-4% його енергетичного потенціалу. В той же час позаматеріальна – 96-97%. Саме це визначає домінантні позиції тих процесів, які є поза Явою. Тут варто нагадати, що у минулому життя у Всесвіті було атаковане паразитуючим агресивним, вірусним утворенням - антисвітом. Ліквідація такого, як зла, та сформованої ним темної яви, через Апокаліпсіс та Армогедон, є головним завданням Творця та Прави.

  Предки знали — сформована антисвітом темна ява, є носієм зла (ЗЛОЗмія Личина Ощирена/оскалена), загрозою для всього світлого і людського, того, що збудоване на Законі Творця (ЗАКОНЗА Кормлінням Отця Небесного). Бо саме через темну яву, її нечистих духів в примарах, антисвітом здійснювались енергетичні крадіжки духовної енергії Творця.

  [​IMG]

  Рис 1. Архангел Михаїл – перший серед Духів Господніх в небесному воїнстві

  Православні Рахмани та Характерники минулого добре знали, що в системі нашого Всесвіту, в системі його Світлого Ірію, присутній механізм для боротьби зі злом. Він включається в дію в момент виникнення вірусних утворень, подібних до антисвіту та темної яви, як нині.

  Цей механізм захисту очолює один з Синів Господніх, якого знаємо як Хреста Отця Господа. Нагадаємо, що абревіатура ХРЕСТ означає – Хто Рівнями Є Святості Творця (її не плутати з поняттям Христ).

  Для розуміння ситуації варто ще раз переглянути схему «Кола Господнього (Кола Творця, Сварога, Інтри ірійного рівня +120), яка подана в інтернет статті «ТВОРЕЦЬ – ОСНОВА ЖИТТЯ НАШОГО ВСЕСВІТУ».

  В механізмі захисту на чолі Хреста Отця Господа (до нього мають доступ лишень Діти Отця Господа) є і Духи Господні (їх 48). Вони очолені 12 найвищими Аватарами, серед яких першим є Архангел Михаїл.

  До того ж, на ірійному рівні +120, поряд Духів Господніх, бутують душі Рахманів-Аріїв та Характерників. Вони основа духовного воїнства Господнього.

  В оточенні кола Дітей Господніх є і інша сила – Ангели (АНГЕЛА/дух Невидимий Гідний Єства Людського). Їх ще називали Духами-охоронцями, або Вогняними Ангелами.

  Оглянути схему Світлого Ірію та місце в ньому ірійного рівня +120 можна у «Схемі Світлого Ірію у Нових Часах (очищеного від паразитуючого антисвіту)» яка розміщена в інтернет статті «ДУХОВНІ ПРОВІДНИКИ ВСЕЛЕНСЬКОГО ЛЮДСТВА».

  Православні предки, Рахмани та Характерники, добре знали, що очищення Всесвіту від антисвіту, а далі і від темної яви, у Мирах нашого Зодіаку, буде відбуватись поетапно, через Апокаліпсіс (АПОКАЛІПСІСАктивні Переміни Отцеві Кормління Атманського /духовного – Ліки Правдиві Світлого Ірію Системи).

  В розпал Апокаліпсісу постане Армогедон (АРМОГЕДОНАРії МОгутні Є ДО Низу/в Мир Землі), як початок підготовки до Нового Миру Нової Землі.

  Тут варто нагадати, що Вишні Сили ірійного рівня +120 тримають опіку над усіма Брамами наявними у Світлому Ірії, щоб унеможливлювати потрапляння вірусного та темного в Праву.

  [​IMG]

  Рис 2. Демонічне зло маскується під світле і праведне, бо є оманливим і брехливим

  Вірусність антисвіту, у свою чергу, вибудувана на системі темних духів, найагресивніші та найнижчі з яких носять назву демонів (ДЕМОНДух Єхидний Манів/чоловіків Озлоблення Нечистого).

  Завданням демонів завжди було – духовне опускання людини на ірійні рівні нижчі Світлого Ірію, через одержимість, спокуси, гріхи, для спрямування вкрадених живильних енергій до антисвіту, на рівнях якого паразитували змій, антихрест, люцифер, бофамед, диявол, сатана, біси, чорти, і де множилось потворне гаддя (рівні від -21 до -8).

  Для духовних крадіжок, нечистим була сформована проміжна структура — темна ява, де відбувався відбір енергій у духовно падших (рівні від -7 до -0).

  Щоб лукаво опускати душі світлих людей було деформовано і рівні Природи, які перетворились в зону духовних перекручень, виправдання темного, поширення ідей тотемізму та анімалізму (рівні від +0 до +7).

  Зло (ЗЛОЗмія Личина Ощирена/оскалена), у формі енергетичних крадіжок, виправдовувалось і обожнювалось. Його символам (зміям, драконам, ящерам) поклонялись як богам. Нав'язувалось духовне рабство.

  Антисвітом зло виставлялось прямою протилежністю добра (ДОБРОДО БРами Отців). Бо добро завжди стимулювало духовне кормління людини, ірійний ріст, заохочувало щире просвітництво, шанування та служіння Праві!

  Предки казали: після першого етапу Апокаліпсісу, знищення антисвіту, постане другий етап – поступове обезсилення, а далі і ліквідація духів темної яви, які ховаються в примарах нелюдів. Виконавці такої дії – Духи Отця Господа, Вогняні Ангели, Вишні Сили Неба, Небесне воїнство.

  [​IMG]

  Рис 3. Конотопська битва – так наші предки з Божою поміччю нищили носіїв зла у Яві

  Рахмани та Характерники відали — в процесі здійснення Апокаліпсісу матеріальний Мир та Права зв'язані між собою.

  Усе через те, що Вишні Сили здатні прикладати свої зусилля лишень з умови, що в Мирі Землі діють духовні воїниборці за правду і Новий Мир!

  Такі духовні воїни, через просвітлення, мають бути свідомими того, що відбувається в просторі Всесвіту, розуміти, чому і як діють Вишні Сили!

  Вони, та їх земні Роди, мають стати живою основою Нового Миру Нової Землі!

  Саме через це наші предки шанували просвітництво, зберігали і розвивали Рахмано-волхвівську систему, вчили високих духівників та духовних воїнів — волхвів, Рахманів, Характерників.

  Найбільшим досягненням людини у ході просвітництва являлась здобута тверда воля (ВОЛЯВишнім Отцем Любимох Я). Бо воля – це духовний стан рішучого відсікання впливів нечисті, міцний замок на душі людини, який береже єство від спокус і прямих атак темних духів та демонів.

  Не менш значимим чинником у ході просвітництва були отримані чи відновлені духовні знання (ЗНАННЯЗело Наука А/духа Небесного НЯ/тобі), які в системі Світлого Ірію ставали духовною бібліотекою (духовним банком) матричної душі в Праві.

  Збережені у Праві (системі БОГБратство Отців Господніх) власні знання, та отриманий через просвітництво доступ до них, у черговому явленні душі людини в Яву, сприяли розкриттю планів нечистого, його підлих нападок. Духовні знання ставали міцним щитом від лукавства, спокус, гріхів, проявів одержимості.

  Недарма великий Кобзар, Тарас Шевченко, після мандрів по центральній Волині, після зустрічей з останніми нащадками Рахманів Волині-України 17 століття, писав таке:

  «Борітеся — поборете, вам Бог помагає!»

  Славлячи предків за їх боротьбу, варто згадати велику самопожертву від Характерників і добровольців на полі Берестецької битви, які після зради Хмельницького, відчайдушною боротьбою дали можливість армії Богуна відійти під Мізоч та згодом розбити армію вторгнення.

  Побачити ці події можна у відефільмі про Берестецько-Мізоцьку битву, який в інтернеті зветься — «Берестечко. Битва за Україну„, частина 1 та частина 2.

  [​IMG]

  Рис 4. Духовно озброєні та рішучі у борні завжди отримають допомогу Прави

  Варто нагадати і наступне. Рахмани повчали своїх учнів в ході просвітницва такому:

  А). Зло, для того щоб бути покараним, має проявитись, показавши свій темний бік. Цим воно заробляє присуд Прави на повне знищення!

  Б). Зло не може бути улещеним, задобреним чи втихомиреним. Бо всяку поступливість воно сприймає як власну перемогу і буде лишень міцніти.

  В). Злу не можна допомагати у продовженні існування, тоді коли воно гине. Не можна прощати його злодіянь. Бо байдужість до проблем зла – це теж боротьба з ним!

  Г). Зло треба нищити, але розумно, опираючись на знання і допомогу Прави, проявляючи мудрість та холодну волю, не впадаючи у надмірні емоції, які зло обов'язково використає проти вас!

  І на самий останок. Ось окремі висновки та узагальнення з викладеного вище:

  1. У Світлому Ірії нині задіяні потужні сили ліквідації нечистого, які розташовані на рівнях Кола Господнього (ірійний рівень +120) та очолені Хрестом Отця Господа;
  2. В ході Апокаліпсісу очищення потребуватиме участі в цій боротьбі світлих душею людей і буде зосереджене на рівнях темної яви, де ховаються нечисті духи нелюдів;
  3. Участь світлих душею людей вимагатиме від них їх твердої волі, знань, як засобів боротьби, як передумов потрапляння в Новий Мир Нової Землі.
  І на завершення. Спираючись на досвід предків, православних Рахманів та Характерників, спитайте себе про наступне.  Чи готові ви боротися зі злом, як це робили православні предки?

  Чи щиро прагнете потрапляння в Новий Мир Нової Землі?  + + +

  З видання «Братство Богуна», №29, 2023 р.

  Інші публікації блогу Святояр дивитись тут — https://sviatoiar.uamodna.com.