Давнє вчення про єство людини

Published by Kozak Ivan in the blog Блог Kozak Ivan. Перегляди: 119

У Вселенському Законі, головному законі Всесвіту, присутнє одне з головних понять, яке є основоположним для життя у Всесвіті. Це поняття єства людини. Розуміння такого є основою православного Рахманства та визначає сутність Божого духовного кормління для людей. Воно дає зрозуміння того, що у мирі Землі є людським, а що нелюдським, руйнівним.

Без глибокого розуміння єства людини не можливо зрозуміти і сам Закон Божий. Бо цей Закон визначає духовне кормління всього людського у Всесвіті (КОН – кормління Отцем Небесним, Закон – за КОНом).

[​IMG]

Рис 1. Коло Життя – образ єства людини, плетений український оберіг

Це добре розуміли наші давні православні предки, православні Отці минулого, Рахмани та духівники всіх рівнів посвяти, які просвітлювали та поширювали розуміння єства людини в давньому слов'янському, а далі українському суспільстві.

Так що ж таке єство людини?

За Рахманським вченням — це сума енерго-польових, духовних та матеріальних чинників які творять явленого світлого духовно чоловіка, який заслуговує кормління небесного – за КОНом.

Ця сума елементів являє собою образне коло з хрестом в середині, де кожна точка на колі відповідає певному елементу єства людини. Ці елементи разом складають цілістну структуру духовно світлого чоловіка.

Таких елементів у єства людини чотири, і вони мають свої давні рахманські назви:

  1. Душа – польова управляюча структура, роджена в рівнях Отців Ірію;
  2. Дух людини – індивідуальне польове оточення (має 3-и широкі функції);
  3. Атман – дух творення, багатошарове біополе, енергетична система чоловіка;
  4. Тіло – фізичне тіло, явна, матеріалізована мирська частина чоловіка.
Що ж виконують ці елементи єства людини? Як вони працюють?

+ Душа (світла душа) — єднає єство людини з Світлим Ірієм, Правою, духовним Родом людини, з місцем де Душа народилась. Власне душа і є людиною, бо без неї система світлого чоловіка не працює та не здатна ясно мислити, усвідомлювати, мати духовне кормління. Для Душі її кормління – це Чистий Дух, що його дає Творець. Після втілення в високодуховного чоловіка, в Праві залишається модель такої душі – або матрична душа, яка повинна прийняти всі пережиті удосконалення (якщо такі відбулись у мирському явленні). Вона дає можливість нових явлень духовної людини в майбутньому (реанкернацію — реінкарнацію). Душа людини в Світлому Ірії може мати від 10 до 48 полів.

+ Дух людини — система об'єднуюча все єство, яка має три визначальні функції: Перша - створення енерго-польового середовища (енерго-польового оточення) в якому весь час перебувають усі інші компоненти людського єства (у формі польового яблука). Друга - утримання голографічної моделі (форми) людського тіла – постійно діючого віртуального проекту тіла і його частин (органів, систем життєдіяльності), для можливості оновлення, регенерації та відтворення фізичних параметрів (має біля мільйона програм). Третя — прийняття та передачі елементів духовного кормління (Чистого духу та Живи), для кормління інших компонентів єства людини, Душі та Атману, по Закону Творця.

+ Атман — творяща, складна енерго-польова силова система (енергонакопичувач), яка через енергетичні канали та центри (чакри та інше), через силу полів, оживляє людське тіло, робить його функціональним для діяльності людини. Для системи Атману людини єдиним джерелом є Жива – енергія широкого діапазону (зважаючи на духовність людини, її чесноти та гріхи), яка надходить з Прави відповідно до Закону Творця (КОНу).

+ Тіло людини – фізичний прояв чоловіка, матеріальний, який має окреме явне кормління – їжею. Натомість, засвоєння такої, гармонійність розвитку та існування самого тіла, корегується станом Душі, Духу і Атману. Позитивну корекцію такого стану дають системні усвідомлені пости (ПІСТ – перехід Ірію Світлого Творця/ в душі православні), які допомагають налагодити взаємозв'язок високого духовного і матеріального.

[​IMG]

Рис 2. Схема єства людини – гармонійна цілісність Душі, Духа, Атмана та Тіла

За рахманським вченням та відповідно до Вселенського Закону – людиною вважається гармонійний чоловік, який має світлу Душу (ЛЮДИНА – ЛЮпота/краса_Дана_ИН/чоловіку_А/духовному), який живе по Закону Божому (Закону Прави). Рахмани минулого казали – людина має завжди бути вільною від впливів нечисті, від впливів темних проявів (підлості, агресії, брехні, обману, жадоби, страху, егоїзму і т.п.).

Недосяжність впливів нечисті на Душу людини цінувалась у давньому православ'ї найвище. Рахмани та духовні воїни, Характерники, воювали виключно за волю, за міцний замок Душі, який береже від посягань нечистого, з ключом у руках самої людини (звідси вислови – міцна, непереборна, сталева, тверда воля).

То як же тримати відповідну духовну чистоту? Як це робили православні предки, Святі Отці минулого?

Треба зазначити, що підтримання свого єства в належному стані, потребувало від предків, наступного:

А. Виконання законів Прави (щоденної духовної гігієни, шанування свят Кола Року);

Б. Підтримки у постійній гармонії власного єства (Душі, Духу, Атману, Тіла);

В. Постійного очищення темних впливів на оточення, уникнення спокус та гріхів;

Г. Неприйняття нелюдського в принципі, боротьби з ним у можливий спосіб.

Але хто ж є носієм бездуховного і нечистого?

В далекому минулому православні Отці носіїв бездуховного і нечистого називали нелюдами (ницими, падшими). Бо нелюд, не шануючи Творця і Праву, втрачав волю і людське єство. Вібрації його полів ставали нижчими визначених Законом Божим. Кількість полів Душі зменшувалась до 8 (восьми), нижче людської межі (десять полів).

«Душа» нелюда чорніла і перетворювалась на примару, опускаючись до темного і агресивного, потрапляючи у залежність від низьковібраційного скопища – антисвіту.

Атман нелюда ставав брудним від пониження вібрацій. Його нелюдське кормління тепер залежало від енерго-польових крадіжок (неусвідомленими ритуалами, агресією, магією).

Енергетичні крадіжки перетворювали нелюда на бездумного раба антисвіту, дозволяючи спожити йому мізерну частку вкраденого ним (по поняттям антисвіту).

Дух нелюда чорнів та ставав темною ядливою оболонкою, яка мала контакт з антисвітом і виконувала роль механізму енергетичних крадіжок (викиданням темних агресивних польових щупалець). До того ж ця оболонка отруювала навколишній простір низькими вібраціями, небезпечними для духовно байдужої людини.

Тіло нелюда втрачало гармонію, отримуючи проблеми на фізичному рівні – соматичні розлади, хвороби, недуги. Від цього нелюд ставав ще більш небезпечним. Він, у різні способи, намагався вкрасти енергії у духовно необізнаних – емоційним збуренням, неадекватністю, розчуленням, жалістю, оббріхуванням, підступом, усім, що здатне викликати неконтрольовані емоції у слабкодухих людей та відкрити їх волю.

Зрозуміло, чому у період Апокаліпсісу Творець та Небо найперше вичистили антисвіт — головний польовий гнійник у Всесвіті, скопище темних руйнівних вібрацій.

Нині ліквідований антисвіт вже не впливає на нелюдів Землі, які через це позбулись здатності приймати адекватні рішення. Поступово нелюди втрачають і ознаки пристосування під людське (ознаки мімікрії), що вказує на подальшу деградацію…

[​IMG]

Рис 3. Люди зі світлим єством несуть оточуючим добро і радість!

То що маємо зрозуміти із сказаного?

Найперше те, що Творець і Права шанують світле людське єство і бачать Новий Мир Нової Землі виключно як середовище людей. Бо таке середовище має бути інтегроване в Вселенську систему духовного кормління Творця виключно як любляче та щире!

Нелюдське повинно піти дорогою повного очищення – через поширення Апокаліпсісу в земній Яві. Бо нелюди, як раби антисвіту — це елемент паразитуючої темної системи, яка тисячоліттями крала енергії Творця і Прави, через що стала для Всесвіту руйнівною і небезпечною!

Розуміння людського єства землянами (дорослими, молоддю, дітьми), збереження такого від нелюдських посягань — є перепусткою для входження в Новий Мир Нової Землі.

Так пророкували духовні Отці православного минулого!

Так заповідали Рахмани!

Маємо зрозуміти: збереження світлого єства людини – це екзамен для кожного українця, екзамен для всіх землян які прагнуть зберегти світлу Душу і пройти з нею у майбутнє!

Чи готові зрозуміти глибинні заповіти, чи ні?

Як вважаєте?

+ + +З видання «Братство Богуна», №11, 2023 р.
Yaakodan подобається це.
Comments are disabled for this entry