Библиотека

Тема у розділі 'Книгарня', створена користувачем bayard, 6 лис 2010.

 1. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  ДЕРЕВІНСЬКИЙ В. Ф. СТАВЛЕННЯ ОУН(Б) І УПА ДО СУСІДНІХ НАРОДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

  Author: В. І. КУЧЕР

  К., 2006. - 148 с.

  Серед малодосліджених проблем, які потребують нині концептуальних підходів і вироблення свіжого бачення, є історія етнонаціональних відносин, що розвивалися під впливом різних об'єктивних та суб'єктивних (здебільшого ідеологічних) чинників суперечливо й неоднозначно і, врешті, зумовили сучасне обличчя світу і кожної країни зокрема. Однією з тем цієї проблематики є майже недосліджене питання етнонаціональної політики Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА). З огляду на це зацікавлення привертає увагу монографія В. Ф. Деревінського "Ставлення ОУН(б) і УПА до сусідніх народів та національних меншин".

  Наукова новизна книги полягає у порушенні недосліджених теоретичних аспектів проблеми, в комплексному вирішенні визначених дослідником цілей і завдань, розв'язання котрих потребувало широкого використання нових фактів та даних, а також їх опрацювання з точки зору вимог сучасної історичної науки.

  У монографії здійснено солідний історіографічний огляд, грунтовно проаналізовано архівні матеріали, що дозволило автору об'єктивно й неупереджено розглянути зазначену проблему.
   
 2. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  Юрій Коллард
  СПОГАДИ ЮНАЦЬКИХ ДНІВ: 1897-1906
  Українська студентська громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)
   
 3. duncan

  duncan батяр з личакова Команда форуму

  пане bayard, Ви часом "холодний яр" книжку десь там в засіках не маєте? :o
   
 4. Man321

  Man321 New Member

  Есть ли у вас 2 и 3 тома Истории запорожских казаков Яворницкого? Желательно по отдельности, а то в выложенной вами текст сильно скачет по страницам и не понятно где начало и конец томов.
   
 5. Man321

  Man321 New Member

  И если возможно в формате pdf или djvu. Заранее благодарен.
   
 6. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  «Залишенець. Чорний ворон» — роман відомого українського письменника Василя Шкляра. Він вийшов наприкінці 2009 року в київському видавництві «Ярославів вал» (і майже одночасно під назвою «Залишенець» — у харківському «Клуб сімейного дозвілля»).

  Роман відтворює одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії — боротьбу українських повстанців у Центральній Україні проти окупаційної влади у 1920-х роках. Автор працював над романом майже 13-ть років. При його написанні автор використовував ряд історичних документів.

  Василь Шкляр:
  «Вожді, як маври, зробили свою справу і відійшли на еміграцію, а повстанці, марно чекаючи їхнього сигналу до всеукраїнського рушення, воювали ще майже десятиліття... Прототипом мого головного героя став один із найзагадковіших холодноярських отаманів — Чорний Ворон. Українська літературна критика ненавидить стрімкий розвиток подій. Я не збираюся їй догоджати, але в мене і крім сюжету є достатньо засобів, щоб тримати увагу читача, чий інтерес я ставлю понад усе»
   
 7. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]
  Косик В. Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН. - Львів: Галицька видавнича спілка, 2009. - 160 с.
  У книзі на матеріалах німецьких та радянських архівів, а також спогадів учасників подій описані важливі сторінки періоду перед Другою світовою війною та післявоєнного періоду, які стосуються методів боротьби радянських спецслужб з українським визвольним рухом.
   
 8. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Бурдс ДжеффриBurds, Jeffrey
  Советская агентура:
  Очерки истории СССР в послевоенные годы (1944-1948)

  Книга, написанная американским исследователем, доктором исторических наук Джеффри Бурдсом, уникальна сразу по трем причинам. Во-первых, в наше время, когда опять закрывают архивы, она основана на принципе строгой документальности. Во-вторых, автором были тщательно выверены, проанализированы и приведены в систему рассекреченные документы из архивов государственной безопасности России, Украины, Великобритании и США. В-третьих, эта книга вполне объективна и лишена какой-либо лакировки действительности. Драматические события послевоенных лет получили объективное освещение, став предметом глубокого анализа.
   
 9. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  Слідча справа М.А.Муравйова: документована історія
  Гриневич В.А., Гриневич Л.В.:у книзі представлені матеріали Слідчого відділу Комісаріату публічного звинувачення РСФРР у справі головкома радянських військ в Україні М.А.Муравйова, що була порушена проти нього навесні 1918 р. Документи відтворюють невідомі епізоди війни радянської Росії проти УНР Центральної Ради взимку 1917 - навесні 1918 рр., розкривають специфіку соціальної психології та політичних настроїв муравйовських військ.
   
 10. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Книга є першим джерелознавчим комплексним дослідженням сторінок життя та діяльності останнього українського гетьмана П. Скоропадського (1873 - 1945). Праця грунтується на маловідомих архівних джерелах. Розраховано на широке коло читачів.
   
 11. bayard

  bayard Дуже важлива персона

 12. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Мова: українська
  Опис: Збірник ліричних, гумористичних та історичних народних українських пісень. Надрукований чистою українською мовою.
  Автор: Остапенко Гриць
  Видавництво: Москва, типографія Ф.Йогансона
  Рік: 1889
   
 13. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Секретные задания РСХА

  Отто Скорцени — родоначальник нацистских коммандос. Прежде всего, очень сложно найти как в реальной жизни, так и в художественной литературе более невероятные приключения, чем те, что выпали на долю этого офицера СС — личности, к счастью союзников-англичан и американцев, так и не сумевшей реализовать себя до конца. Освобождение Муссолини и занятие Замка на Горе в Будапеште сделали бы честь героям Дюма и гангстерских романов тридцатых годов. Редкий кинобоевик содержит столько приключений, сколько их пережил Скорцени, выполняя секретные задания в разных странах Европы.Во-вторых, редко когда человек, не занимавший каких-либо значительных постов в иерархии государственной власти, в армии, играл такую роль в истории второй мировой войны. Скорцени, один из сотен тысяч обычных немецких офицеров, на какое-то время сковал действия целой армии, союзников!И вместе с тем Скорцени не герой «в чистом виде», — это самый настоящий эсэсовец, фанатично преданный фюреру и рейху. И это третья причина, по которой мы взялись за публикацию его мемуаров. Феномен Скорцени — кристаллизация духа национал-социализма в самой опасной и заразной форме.
   
 14. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Міхновський М. І. Самостійна Україна. - Київ: Діокор, 2002. - 80 с.
  "Самостійна Україна" - головний твір ідеолога державної самостійності України Миколи Міхновського. Ця праця, написана на поч. 1900 р. як програма першої української політичної самостійницької організації - Революційної української партії (РУП) стала програмою дій для цілого покоління, яке в 1917 р. підняло жовто-блакитне знамено Української революції.
   
 15. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]
  Петлюра С. Статті. Листи. Документи. - Том 4. - Київ: ПП Сергійчук М. І., 2006. - 704 с.
   
 16. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  СВЯТАЯ РУСЬ

  СЛОВО ОТЪ СЕРДЦЯ И РОЗУМА. - I. СЛАВЯНЕ. - II. ОТКИ ВЗЯЛИСЬ СЛАВЯНЕ. - III. РУССКІЙ НАРОДЪ. - IV. РУССКАЯ ДЕРЖАВА. - V. ГАЛИЦКАЯ ИЛИ ЧЕРВОНАЯ РУСЬ. — VI. ПРОСВЪЩЕНІЕ РУСИ.- VII. РУССКІЙ ЯЗЫКЪ И ЕГО НАРЪЧІЯ. - VIII. ОTKИ ВЗЯЛИСЬ У НАСЪ ПАРТІИ И ФОНЕТИКА? - IX. НАША НАРОДНАЯ ВЪРА.

  O. А. Мончаловскій.

  ЛЬВОВЪ 1903. Изъ типографiи Ставропигійского Института.

  подъ управленіемъ Осипа Данилюка, Накладомъ автора.
   
 17. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]
  Косик В. Правда історії: Роки окупації України 1939-1944 (Збірник статей). - Київ: Українська видавнича спілка, 2008. - 184 с.

  Збірник статей торкається найбільш суперечливих тверджень про факти й видумки української історії Другої світової війни: звинувачення українських націоналістів у колабораціонізмі, у причетності до знищення євреїв, українсько-польське протистояння на Волині. Автор критично аналізує німецькомовний "Словник народовбивства" і розвінчує абсурдне твердження про так звані погромні "Дні Петлюри" у Львові 1941 р.
   
 18. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні, 1917-1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. - Книга 2. - Київ: Либідь, Військо України, 1994. - 688 с.
   
 19. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]
  Іванченко Р. Раби Києва не мовчали: До 150-річчя від дня народження М. П. Драгоманова
   
 20. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Сергійчук В. І. Радянські партизани проти ОУН-УПА. - Київ: Українська видавнича спілка, 2000. - 200 с.

  Пропоновані документи протягом багатьох десятиліть пролежали в спецхранах комуністичної системи під грифом "цілком таємно". Комуністина партія та радянські партизани боялися розголошувати власне листування про антигітлерівську діяльність українських націоналістів у роки Другої світової війни, а також свою активну боротьбу проти патріотів нашого народу, котрі прагнули утвердження Української Самостійної Держави.
   
а де твій аватар? :)