Козаки

Тема у розділі 'Історія', створена користувачем sanya, 27 лип 2007.

 1. Бранко

  Бранко Well-Known Member

  Хто куда не попадаеть?

  о_О

  Карта кластеризации гаплотипов:

  [​IMG]

  Ок?
  Может лучше напишешь письмо ученым? Что мол-так-то и так то, ты, тов. Декстер не согласен с их поспешными выводами и проч.

  ---------- Додано в 12:48 ---------- Попередній допис був написаний в 12:39 ----------

  Але,

  Вопреки ожиданиям, по частотам гаплогрупп население Западной Украины существенно отличается не только от восточно-славянских, но и от соседних западно-славянских популяций, и наиболее сходно с населением Центральной Украины, а также с южно-славянскими группами. Та же тенденция сходства не с русскими и белорусами, а с боснийцами, хорватами и другими южно-славянскими народами выявлена и для общей украинской выборки (328 чел), что может отражать процессы расселения славян.

  Центрально-украинская популяция генетически сходна с западной, и также тяготеет скорее к южным, чем к восточным или западным славянам. При этом население Центральной Украины резко отличается от восточно-украинской популяции.

  Наконец, восточно-украинская популяция чрезвычайно близка к южным русским и кубанским казакам. Таким образом, очерчивается круг русско-украинских популяций, заселивших в XVII-XIX вв. причерноморские степи. Эти популяции оказываются генетически близки между собой, но существенно отличаются как от украинских, так и от русских популяций на основных территориях расселения этих народов.

  --------

  Теж Пшеничнов.


  Читаем Дяченко, уж коль имя его упомянули всуе:

  Антропологічні типи на етнічній території українського народу
  Джерело: Василь Дяченко. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. - К., 1993. - с. 149-153

  Взагалі ж дуже багато спостережень Ф. Вовка також підтверджуються і відповідними нашим фіксаціями. Переважаючим же антрополог. типом, за нашими даними, є центральноукр., що охоплює величезний ареал, де проживає понад 60 % українців. Індивідуально цей тип зустрічається в домішках популяцій ін. типів. Він загалом високорослий, брахикефальний, зі значним процентом темноволосих, але пігментація очей у нього -- середня. Ця і ряд ін. ознак не дають підстав відносити його до динарського ареалу, хочау всіх популяціях цього типу є домішка осіб динарського комплексу.

  ДИНАРСКИЙ ТИП-ВАРИАНТ БАЛКАНО-КАВКЗСКОЙ РАСЫ.

  В КАЖДОМ УКРАИНЦЕ ЖИВЕТ КАВКАЗЕЦъ. И НЕ ТОЛЬКО:

  Сучасні носії дунайського (норікського) типу генетично пов'язані з середньовічними варіантами дунайського (або дунайсько-дніпровського) типу, який походить від схід. (протослов'янського) масиву ранньобронзових носіїв шнурокерамічних культур Зах. України, Поділля і Південної Польщі - ареалу давньої слов'янської, а також іллірійської гідроніміки. (Трубачов О. М. Названия рек Правобережной Украйни.- К-, 1968). Про наявність іллірійського, фракійського, а також кельтського компонентів у складі дунайців свідчать і археологічні дані.

  ПОЖАЛУЙ ДАЖЕ РАЗБИРАТЬ НЕ СТАНУ. И ТАК ЯСНО. КТО НЕ ЗНАКОМ С АЛБАНЦАМИ, ГУГЛЯ ПОЗНАКОМИТ С РОДСТВЕННИКАМИ.

  а ВОТ ЭТОТ ТИП-ИНТЕРЕСЕН:

  Поліський тип. Найхарактерніші його риси - дуже низьке і широке обличчя з таким же низьким лицьовим покажчиком (85,5), що не зафіксований, за літературними даними, в жодному ареалі Європи, та максимальний в Україні розвиток надбрів'я, масивної будови чола. Зріст - середній. Пігментація очей дещо темніша, ніж загальноукраїнська, а волосся - світліша. Ряд ін. ознак -- типово європеоїдні. У пізньому неоліті низькими і широкими обличчями характеризуються носії дніпро-донецької культури які в останній період свого існування пересунулися в поліську зону, зокрема правобережну.

  ДНЕПРО-ДОНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА-ЕВРОПЕОИДЫ, АССИМИЛИРОВАВШИЕ ФИННОВ. В ИХ ЧЕРТАХ ПРИСУТСТВАВАЛ МОНГОИДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. ВПРОЧЕМ ДЯЧЕНКО ТОЖЕ:  Протофіни-уральці асимілювали більшість палеоєвропейців переважно в IV-III тис. до н. е. Одначе менша південно-зах. частина увійшла, за антрополог. даними, до українців зони поліського типу, частково білорусів, схід, латишів тощо.


  ЗАВИКСИРОВАЛИ УРАЛОИДНОСТЬ НАИБОЛЕЕ СЛАВЯНИСТОЙ ЧАСТИ УКРАИНЦЕВ. :)

  Поліщуки українці характеризуються, за даними С. П. Сегеди, середньоєвроп. одонологічним типом. Аналоги поліському типу зустрічаються лише у естонців-сету, комі-перм'яків та у середньовічної чуді Петербурзької, Псковської губерній.

  ДА УЖ! ЧУДЬ ПОЛЕССКАЯ!

  Верхньодніпровський тип. Зафіксований лише у Рипкінському р-ні Чернігівщини (десь 0,5 % всіх українців). Характеризується дуже світлою пігментацією (60:wacko: очей. Покажчик голови - - найнижчий в Україні - 80. Цей тип, що включив давній палеоевроп. (але без помітних кроманьйонських рис), характерний для північ, і північно-схід. поляків, північ, білорусів, великорусів-новгородців і поморів, "будаків" мордви-єрзі, західних комі, деяких естонських популяцій.

  О!Ммм.. а ЭТИ РЕБЯТА -ТОЖЕ УРАЛИДЫ. ВАРИАНТ ТОТ ЖЕ ЧТО И У ПОЛИЩУКОВ.

  ДАЛЕЕ:

  Центральноукраїнський тип. Охоплює більшу частину України, приблизно 60 % українців. Розміри голови і обличчя, покажчик голови і лиця- середні. Третинний волосяний покрив, пігментація волосся і очей, висота перенісся і більшість ін. ознак також середні. Зріст високий при типово європеоїдних рисах обличчя. Характерно, що внаслідок пересувань і змішування: антрополог. риси більшості популяцій, навіть дуже віддалених, близькі або подібні. Слов'янська основа типу - дещо модифікований дунайський тип, що включив поліський (палеоєвропейський) компонент, а також більш півд.

  ОПАНА! И ЭТИ РЕБЯТА УРАЛИДЫ!

  +(індоіранський, іллерофракійський і пізніший тюркський) елементи.


  ОЙ-ОЙ!

  Останній при порівняльному аналізі виділяється в окремих селах Полтавщини, а також Зах. України з визначеною історичною тюркською домішкою, але виступає нечітко - складка верхньої повіки і сплющення обличчя більші, ніж у центрально-українському типі в цілому. Зіставлення матеріалів по Київщині XVI-XVIII ст. (Лаврська експедиція) свідчить, про його генетичний зв'язок з місцевим староукраїнським населенням як XII - першої пол. XIII ст., так і з сучасними українцями.

  КХМММ..А ЧТО? РАНЬШЕ 12-13 ВЕКА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ УВЯЗКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УКРАИНЦЕВ НЕ ПРОСТИРАЮТСЯ? КАЖИСЬ 12-13 ВЕК-ВРЕМЯ бАТЫЯ НА ЗЕМЛЯХ мАТЕРИ ГОРОДОВ РУССКИХ.

  ТАК И ЕСТЬ. СЕГЕДА ПИСАЛ О ТОМ ЖЕ.
   
 2. Dexter

  Dexter Well-Known Member

  Слов"яни в фіно-угорський кластер.

  Якшо вже викладаєте якусь карту,бажано разом з картою викладати пояснення або посилання на роботу чи статтю,звідки вона взята.

  Я не згоден не з висновками,а з дефініціями,якими оперували вчені при побудові генетичної карти.Питання,які саме українці взяті за основу для порівняння відстаней до карпатських субетносів-залишається відкритим.

  І з якої це роботи?В мене перед очима робота Пшеничинова за 2007,
  де чітко написано:

  <...>
  Наибольшее генетическое сходство по маркерам Y хромосомы и мтДНК
  украинцы проявили с белорусами, юго-западными русскими и поляками.
  Менее выраженное генетическое сходство обнаружено с остальными
  славянскими народами Восточной и Центральной Европы.

  <...>

  По мтДНК-можливо,по Y-ДНК-ті ж самі західні українці в рази ближчі до кубанців(і до центральних росіян) ніж східні.

  А яким чином вся ця писанина стосується питання антропологічної однорідності українського народу?

  Балкано-кавказька раса.Підіть і розкажіть про це австрійцям,хорватам,сербам,а то бідні живуть не знають що насправді вони не слов"яни чи германці,а самі натуральні кавказці.

  Фракійський і іллірійський домішок.Дяченко робить висновки про наявність цього компоненту лише по археології і гідроніміці.Той же Сегеда пише:

  <...>
  "На думку В. Дяченка та Т. Алексєєвої, антропологічний склад українців Закарпаття, гірських районів Карпат,
  Прикарпаття та Буковини, що є нащадками середньовічних слов’янських племен цих теренів, містить певний давньофракійський компонент, наявність якого виявляється у відносно темній пігментації волосся та очей, максимальному розвитку третинного волосяного покриву та переважанні випуклих спинок носа над увігнутими. З цим загалом можна погодитись, але з одним істотним застереженням: питання про роль цього компонента у формуванні генофонду людності окреслених регіонів ще дуже далеке від остаточного з’ясування. На заваді стоїть майже повна відсутність будь-яких краніологічних матеріалів."

  <...>

  Поліський тип і монголоїдність.Cегеда:

  <...>
  Отже, сучасні волиняни та поліщуки ведуть свій родовід від літописних праукраїнських племен, що напередодні утворення Київської Русі мешкали на північно-західних землях. Зауважимо, що на Волині та Правобережному Поліссі цілком відсутня щонайменша монголоїдна домішка.
  <...>

  Поліський тип і протофіни.

  <...>
  Водночас у північній смузі України (Рокитнівському районі Рівненщини, Ємільчинському, Малинському та Овруцькому районах Житомирщини, Поліському районі Київщини та Ріпкинському районі Чернігівщини) іноді спостерігається підвищення рівня грацилізації зубів, яке до того ж супроводжується деяким збільшенням відсотка колінчастої складки метаконіда (аж до 10,2 % у Малинському районі). Наведене сполучення ознак наводить на думку про наявність на півночі України певного, загалом незначного компонента північного грацильного типу, носіями якого в минулому були фінські, а вже в І тис. н. е. — і балтські племена, пізніше асимільовані слов’янами.
  <...>

  Отже протофінський компонент -1)не значний;2)не обов"язково "фінський".

  Простираються аж до бронзи.

  <...>
  ...племена доби бронзи — скіфи лісостепової смуги — населення черняхівської культури — нащадки літописних полян — сучасні українці.
  <...>

  С.Сегеда,Т.Алєксєєва
   
  • Подобається Подобається x 3
 3. Бранко

  Бранко Well-Known Member

  Как-как?

  [​IMG]


  Никогда.

  [​IMG]


  Спросите у Пшеничнова.


  Динарская раса. Одни истоки. Вы же не считаете армян славянами?


  Протогреки одним словом:

  [​IMG]


  По сравнению с другими украинцами.


  Как же?

  "Наведене сполучення ознак наводить на думку про наявність на півночі України певного, загалом незначного компонента північного грацильного типу, носіями якого в минулому були фінські,"  Але Рудич, считает, что скифов ассимилировали татары, которые в будущем стали украинцеами, отсюда скифоидность украинцев, о чем тыщу раз говорила Алексеева.

  Ну и где тут словьяне?

  :)
   
 4. Dexter

  Dexter Well-Known Member

  Знову якась карта без будь яких посилань на статтю.А червоним це ви тіпа кластери намалювали?:)))

  А так?

  [​IMG]

  Two Sources of the Russian Patrilineal Heritage
  in Their Eurasian Context
  Oleg Balanovsky,1,2,
  * Siiri Rootsi,2 Andrey Pshenichnov,1 Toomas Kivisild,2,3 Michail Churnosov,4
  Irina Evseeva,1,5 Elvira Pocheshkhova,6 Margarita Boldyreva,7 Nikolay Yankovsky,8 Elena Balanovska,1
  and Richard Villems

  Або так.

  <...>
  Установлено, что популяции «юго-западного» кластера имеют ожидаемые минимальные генетические расстояния до «среднерусской» популяции, до территориально близких к ним украинцев
  Белгородской области. Однако они оказались также генетически близки к украинцам Львовской области. Этот результат подтверждается также данными по изучению гаплогрупп мтДНК и Y хромосомы (Пшеничнов и др., 2006). Это может свидетельствовать о значимом и существенном влиянии мигрантов из Западной Украины на формирование населения юга Центральной России.
  <...>


  М.Жерлицына "Генетический полиморфизм популяций юга Центральной России :По данным об иммуно-биохимических генных маркерах"

  Не переводьте стрілки на Пшеничнова.

  Вірмен-ні.А ви сербів чи хорватів вважаєте слов"янами?

  Шось маєте проти ямників?

  І де це ви там таке вичитали?

  Так що міг дістатися поліщукам не від фінів,а від балтів.В цьому випадку його можна називати балтським.

  Шельмовство.Рудич ніде не говорила про татар,як нібито стали українцями. І Алєксеєва ніколи не говорила,що скіфоідність в українців від татар.

  Зараз підійдуть.:)))
   
  • Подобається Подобається x 2
 5. сотник

  сотник Well-Known Member

  Нет. Не так.
  "Корректность советской власти к украинскому движению"???? Хуцпа.
  Екатерина II - палач Украины и украинства утверждала, что верить нужно не историческим фактам, а «нужному нам порядку», т.е. угодному Российской империи. То же самое утверждал Ленин, сейчас - патриарх Кирилл: «Ми визначаємо, що добре, а що погано, виходячи з цінностей руского миру».
  Сергій Грабовський: "Сто з гаком років тому визначний німецький соціолог Макс Вебер зазначив, що «сама лише проблема автономії приблизно 30 млн малоросів є пункт, від якого перехоплює подих навіть найпослідовнішим російським демократам».
  А что же российские большевики?
  Их первая в истории агрессия в лице советской России была развязана в январе 1918г. именно против Украины. Потом - в 1919г. оккупация, захват Украины советскими российскими войсками, которые повели войну с украинским вооруженным национально-освободительным движением. Бои шли вплоть до середины 1924г. В дальнейшем - продолжение этой войны в форме большевистского, сталинского террора против "украинского мелкобуржуазного национализма" (нелепое словосочетание - плод большевистского словоблудия), петлюровщины, махновщины..., включая Голодомор, потом бандеровщины, а в целом - против украинского народа - нации, её отрицания большевизма - сталинизма, стремления к независимости. Террора, сечас подсмаченного фальшивым, циничным, возведённым с позиций сталинизма в ранг истины, -тезисом: "украинский националист есть фашист".
  Много таких фальшивок, как привёл Бранко. Их есть кому готовить в условиях стимулирования украиноненавистничества. Писак, как "известный" полковник Ковалёв, сотни, если не тысячи. Их "труд" востребован. В тех же условиях, о которых идёт речь в фальшивке Бранко, главными аргументоми были: маузер чекиста со взведённым курком и Войска ОГПУ.
   
  • Подобається Подобається x 2
 6. Дальневосточник

  Дальневосточник Русскомовний

  Вы что-же, серьезно верите в басни "свидомих", что в 18 году Украину захватили??? И свободолюбивый народ - поддался? детский лепет - и попытка навести тень на плетень. Большевистские лозунги были подхвачены в Украине - и, собственно, чтобы противосоять этому "обольшевичиванию" Украины УНР позорно сдалась германцам. Но спасти националистическую "державу" это не помогло. А что до "бандеровщины" - то, как говорил мне мой отец - она продолжалась до тех пор, пока это нравилось народу. Как перестало - и все - переловили всех как перепелов.... Я понимаю, что это не вписывается в концепцию "вечно угнетенных" - но увы! не все гипотезы выдерживают столкновения с реальностью... :)
   
  • Подобається Подобається x 2
 7. Vadim Kharkov

  Vadim Kharkov миється в бані

  Господа, извините, что я к Вам обращаюсь...:blush: Но тема ветки - "касоги". В смысле - "казаки".

  Как по мне, так лучше ничего не писать чем оффтопить...
   
  • Подобається Подобається x 2
 8. Dexter

  Dexter Well-Known Member

  Ленін,виявляється,теж був свідомий?

  ТЕЛЕГРАММА ГЛАВКОМУ И. И. ВАЦЕТИСУ
  Главкому Вацетису
  29/XI

  С продвижением наших войск на запад и на Украину создаются областные временные Советские правительства, призванные укрепить Советы на местах. Это обстоятельство имеет ту хорошую сторону, что отнимает возможность у шовинистов Украины, Литвы, Латвии, Эстляндии рассматривать движение наших частей, как оккупацию, и создает благоприятную атмосферу для дальнейшего продвижения наших войск. Без этого обстоятельства наши войска были бы поставлены в оккупированных областях в невозможное положение, и население не встречало бы их, как освободителей. Ввиду этого просим дать командному составу соответствующих воинских частей указание о том, чтобы наши войска всячески поддерживали временные Советские правительства Латвии, Эстляндии, Украины и Литвы, но, разумеется, только Советские правительства.
  Ленин


  Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 234.

  [​IMG]


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Т.И.Алексеева "Восточные славяне. Антропология и этническая история",2002
   
  • Подобається Подобається x 2
 9. - товагищ Ленин не смахивал на идиота, и даже если наглость позволила бы, он вряд ли письменно закрепил бы желание, чтобы его войска считались освободителями на территориях, которые не были оккупированы ДО этого кем-то другим. И не надо долго рыться в исторических источниках, чтобы понять, что речь идёт как раз о продвижении Красной Армии по территориям (областям), ранее оккупированным немецкими войсками.
   
  • Подобається Подобається x 1
 10. Dexter

  Dexter Well-Known Member

  З телеграми все зрозуміло.Для годится створюються фіктивні державні утворення,щоб під їх прикриттям виправдати агресію РРФСР проти УНР.Скрипник пізніше напише:

  <...>
  Мы никогда не рассматривали Украинскую Советскую Республику как национальную республику, а исключительно как советскую республику на территории Украины.
  Мы никогда не стояли на точке зрения полной независимости Украинской Народной Республики, рассматривая ее как более или менее самостоятельное целое, связанное с общероссийской рабоче-крестьянской республикой федеративными узами.
  <...>


  Це все робилось при мізерній підтримці самих більшовиків на території України.Вибори до Всеросійських Установчих зборів в 1917 році:більшовики-11%.
  Щодо німецьких окупантів.Тут звісно доречніше було би вживати термін відвоювання,а не завоювання.У Леніна все ж проскакують слова "завоювання України".

  <...>
  Теперь, с завоеванием Украины и с укреплением Советской власти на Дону, наша сила крепнет. Мы говорим теперь, что источники хлеба и продовольствия, возможность получить топливо из Донецкого бассейна у нас есть.....Первые шаги строительства на Украине трудны, как это было и у нас в тот период, когда Советская власть была в Смольном.
  Мы должны не менее трех тысяч рабочих железнодорожников, частью крестьян из северной голодной России, двинуть на Украину. Украинское правительство уже провело декрет о точной разверстке того количества хлеба, которое можно взять сейчас в размере 100 миллионов пудов.

  <...>

  ПСС, т. 38, с. 300-305.

  Ще один нюанс-це етнічний склад військ,які воювали за нібито щойно створену УРСР.

  <...>
  А тепер спробуймо проаналiзувати склад дiючих бiльшовицьких загонiв за такими критерiями: нацiональний склад, вiйськова пiдготовка.
  Почнемо з нацiонального складу та територiального походження вiйськ В.Антонова-Овсiєнка, якi в дiючих загонах разом з частиною резервiв мали 9 155 багнетiв. Отже:
  а) сибiрських воякiв-росiян - 2400;
  б) брянських червоногвардiйцiв - 800;
  в) балтiйських матросiв-росiян - 700;
  г) петроградських червоногвардiцiв - 260;
  д) московських вiйськ - 1300;
  є) тверських запасних вiйськ - 125;
  ж) росiйських вiйськ - 1500;
  з) харкiвськi росiйськi пiдроздiли - 920;
  i) харкiвськi українськi пiдроздiли - 850;
  й) донецьких українцiв - 300.
  Отже, серед бiльшовицьких вiйськ етнiчних українцiв було дуже мало - всього 1150 багнетiв, що становило 12,5 вiдсоткiв. У той же час сибiрякiв було 25 вiдсоткiв, москвичiв - 14 вiдсоткiв. Навiть якщо врахувати етнiчних українцiв та росiйськi пiдроздiли з Харкова, то цi сили не наберуть i 22 вiдсотки вiд загальної кiлькостi вiйськ В.Антонова-Овсiєнка. Таким чином, можна стверджувати, що проти Центральної Ради вели вiйну росiйськi вiйська, якi були направленi та пiдпорядковувались Раднаркому. Тож воював з Центральною Радою саме Раднарком, а не Народний Секретарiат.

  <...>
  http://vijsko.milua.org/Tinchenko-1UBV_2.htm

  <...>
  Згідно з цими даними абсолютну більшість
  особового складу радянських збройних сил складали великороси-
  79,5%, щодо представництва інших національностей, то воно було
  таким: українці – 5,9%, білоруси – 2,2%, татари – 3,4%, євреї – 1,4%,
  поляки – 0,8%, німці – 0,7% та ін.
  Перепис виразно засвідчив суттєву активність і водночас пасивність
  певних національних груп у боротьбі за встановлення радянської
  влади, принаймні наприкінці громадянської війни. Основний тягар у цій
  боротьбі взяли на себе великороси, кількість яких в РСЧА [79,5%] була
  значно більшою, ніж у загальній масі населення [55,6%]. Активно
  задіяними у радянських збройних силах виявилися і прибалтийські
  народи – естонці, литовці і латиші, чисельність яких у Червоній армії була
  відповідно вдвічі, втричі і навіть вчетверо більшою, ніж серед населення.
  А ось етнічні українці опинилися в числі безперечних аутсайдерів, адже
  їх представництво у складі РСЧА [5,9%] було втричі меншим, ніж у
  загальній масі населення колишньої імперії [17%]
  .Основна причина
  цього крилася у неспроможності радянської влади провести мобілізації
  серед населення України [за роки громадянської війни остання дала
  мізерний відсоток мобілізованих до РСЧА – лише 2,4%].
  Крім того,значні маси українців під час війни перебували у складі армії УНР та
  чисельних, різнокольорових за політичним забарвленням повстанських
  формуваннях.

  <...>

  http://www.history.org.ua/JournALL/pro/15/17.pdf
   
  • Подобається Подобається x 2
 11. Vadim Kharkov

  Vadim Kharkov миється в бані

  Блин вам волю дай - всё заоффтопите. Какой-то поток сознания...
  :dancer:
  Загадили ветку и довольны, небось...;)

   
  • Подобається Подобається x 3
 12. Тим22

  Тим22 Дуже важлива персона

  Забавно, тема о запорожских козаках, национальность которых трудно определить, украинцы, москали, татары, поляки, молдоване и даже евреи. А пытаются доказать арийское происхождение
   
  • Подобається Подобається x 3
 13. Dexter

  Dexter Well-Known Member

  Це тіпа ми маємо дякувати Леніну за те що спочатку окупував нашу країну,а потім з барського плеча почав робити нам поступки по мові і степені незалежності в складі СРСР?
   
  • Подобається Подобається x 1
 14. Монархист

  Монархист Well-Known Member

  а что Батурино? его обороняли сердюки - а это наёмники из инородцев, так как казаков в сердюки не брали. а основная масса казаков бывшая в Батурино банально через забор сбежало в русский лагерь. дошло до того что казаков перестали ставить дежурить на крепостную стену, только сердюков, а часть казаков заперли в подвалах.
  в ходе взятия Батурино было перебито до 6 000 сердюков и старшина примкнувшая в Мазепн. казаки ушли до начала штурма (основной массой) в лагерь Меньшикова, а слободские вообще расселились лагерем вокруг русских войск и торговлей занимались и всяким таким.

  ---------- Додано в 07:03 ---------- Попередній допис був написаний в 06:13 ----------

  ага и тоффарисччу Когановичу ;) хотя с вас станется и Сталину в ножки падать за то что присоединил к вам Советскую Украину с насильно включёнными в неё другими государственными образованиями.
  я прекрасно понимаю ваше негодование, Одесса в своё время тоже была оккупирована германо-унровцами, а затем советами, после чего началась украинизация.
   
  • Подобається Подобається x 3
 15. Тим22

  Тим22 Дуже важлива персона

  По поводу Батурина. Сестра жены с мужем (живут в Москве), недавно ездили на машине в Киев. На обратном пути заехали в Батурин. Вчера звонят, рассказывают о впечатлениях и спрашивают меня, почему в путеводителе написано что Батурин был столицей 4-х гетманов, а в городе установлен памятник 5-ти гетманам.Свояк предложил, что пятая скульптура это Ющенко, я посмеялся, но когда начал искать в гугле, мне все время попадалось инфо, что Батурин столица 4-х гетманов, а турфирмы предлагают поездки в город 5-ти гетманов, дальше еще смешнее, оказывается в 2006 году город был объявлен Восточной резиденцией Президента Украины. Неужели Ющенко? Спасибо нашел блог одного россиянина, который был в Батурине, оказывается пятый это Пилип Орлик, хотя он не был гетманом в Батурине, а стал им в Молдове
   
 16. сотник

  сотник Well-Known Member

  "Сто з гаком років тому визначний німецький соціолог Макс Вебер зазначив, що «сама лише проблема автономії приблизно 30 млн малоросів є пункт, від якого перехоплює подих навіть найпослідовнішим російським демократам»". (якщо не помиляюсь,сергій грабовський)
  Ленин исповедовал кредо: цель оправдывает средства. Его постулат: «Морально всё, что служит делу пролетариата».
  Украинских национал-коммунистов, своих "товарищей", как и всех временных "попутчиков", он обманывал. И Сталин его понимал и соглашался, как и вся ВКП(б). В общем, шаг назад, чтобы совершить бросок вперёд.
  1922 – проголошення частиною керівництва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У "теорії" боротьби в Україні двох культур – міської (російської) та селянської (української), в якій перемогти повинна перша.
  1925 – остаточне закриття українського "таємного" університету у Львові.
  1926 – лист Сталіна "Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У" з санкцією на боротьбу проти "національного ухилу", початок переслідування діячів "українізації". 1933 – телеграма Сталіна про припинення "українізації".
  Ф Гладков, 1929 р. «ЗАЧЕМ ГАЛЬВАНИЗИРОВАТЬ МАЛОРАСЕЙСКОЕ НАРЕЧИЕ», которое покрылось уже прахом»
  1938 – постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) "Про обов"язкове вивчення російської мови в школах національних республік і областей", відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.
  1958 – закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту положення про вільний вибір мови навчання; вивчення всіх мов, крім російської, за бажанням батьків учнів.
  1970 – наказ про захист дисертацій тільки російською мовою.
  1972 – заборона партійними органами відзначати ювілей музею І. Котляревського в Полтаві.
  1973 – заборона відзначати ювілей твору І. Котляревського "Енеїда".
  1974 – постанова ЦК КПРС "Про підготовку до 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік", де вперше проголошується створення "нової історичної спільноти – радянського народу", офіційний курс на денаціоналізацію.
  1978 – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках" ("Брежнєвський циркуляр").
  1983 – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік" ("Андроповський указ").
  1984 – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи".
  1984 – початок в УРСР виплат підвищеної на 15 відсотків зарплатні вчителям російської мови порівняно з учителями української мови.
  1984 – наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.
  1989 – постанова ЦК КПРС "Про законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної".
  1990 – прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови народів СРСР, де російській мові надавався статус офіційної.

  В данный час украиножорство набирает силу.
   
  • Подобається Подобається x 2
 17. Vadim Kharkov

  Vadim Kharkov миється в бані

   
  • Подобається Подобається x 2
 18. Dzigunenko

  Dzigunenko New Member

  Много интересного написано конечно. Но я лично считаю казаков отдельным народом, со своей культурой и своими традициями. К примеру существует даже сайт Этнических Казаков http://kazaknation.com/
   
 19. - одним отдельным народом или группой отдельных народов? :)

  Какой же язык исторически родной для "этнических казаков" - не обязательно сейчас? С каким языком в качестве родного казаки сформировались (по-Вашему) как этнос? Судя по тому, что Вы здесь и фамилия на -ко, Ваше мнение можно предположить. У остальных оно такое же? ;)
   
 20. -Erebus-

  -Erebus- Звичний росіянин

  Кубанці дійсно виставляють себе, як народ, відмінний від насеління Центральної Росії. І за традиціями це дійсно помітно, але зараз у вік глобалізації різниця стирається!

   
а де твій аватар? :)