Библиотека

Тема у розділі 'Книгарня', створена користувачем bayard, 6 лис 2010.

 1. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  За последние 3-4 года собралось некоторое кол-во книг...
  В основном по военно-исторической тематике, касающейся Украины и Харькова в частности
  Решил поделится:)
  Если нужна какая-либо книга в текстовом формате - пишите, конвертирую.


  [​IMG]
  Содоль П. Українська Повстанча Армія, 1943-49. - Довідник.

  Ця праця містить енциклопедичний нарис історії збройної боротьби в 1943-1949 рр. УПА та дає читачеві неповний список - тимчасовий реєстр - членів УГВР, провідних активістів ОУН та старшин УПА разом з біографічними нарисами, організаційними схемами, ілюстративним матеріалом того періоду.
   
 2. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Кількість сторінок: 640 (I том), 584 (II том)
  ISBN: 978-966-2911-12-1 (I том), 978-966-2911-13-8 (II том)
  Опис:
  У пропонованій збірці документів з колишніх таємних архівів розповідається про життя і діяльність Головного командира Української Повстанської Армії Романа Шухевича, 100 років від дня народження якого виповнилося 30 червня 2007 року.
  Видання розраховане на всіх, хто цікавиться постаттю Романа Шухевича та історією українського національно-визвольного руху в XX столітті.
   
 3. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Автор: Боляновський А.
  Видавник: за ініціативи СБУ України та за підтримки НБУ
  Рік видання: 2008
  Місце видання: Львів
  ISBN: 966-02-1635-1
  Формат: DJVU
  Сторінок: 528

  Анотація:
  У праці досліджено складну долю дивізії "Галичина" — Першої Української дивізії Української Національної Армії (1-ої УД УНА). Особливу увагу приділено висвітленню німецької політики щодо створення та формування цієї військової частини. Дана книга є першою науковою роботою, в якій на основі великої кількості українських та закордонних джерел об'єктивно оцінюється історичне значення дивізії у контексті українського визвольного руху під час Другої світової війни.
   
 4. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха. Зб. наук. праць / Відп. ред. В. А. Смолій, відп. секр. О. О. Ковалевська. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2008. — 398 с.

  Висвітлено проблеми внутрішньої та зовнішньої політики І. Мазепи, події Великої Північної війни 1700—1721 рр., представлено дослідження, присвячені окремим пам’яткам української культури кінця XVII — початку XVIII ст., фольклорні інтерпретації образів гетьмана Мазепи та фастівського полковника Палія, рефлексії сучасних вчених щодо історіографічної оцінки постаті гетьмана у ХІХ ст.; документи, які ілюструють діяльність І. Мазепи, П. Орлика, а також щоденник шведського офіцера, який є змістовним джерелом щодо подій 1709 р. під Полтавою.
  Для науковців, аспірантів, студентів, а також тих, хто цікавиться українською історією.

  Редакційна колегія: д. і. н., академік НАН України В. А. Смолій (відп. редактор), к. і. н. О. О. Ковалевська (відп. секретар), д. і. н., проф. О. А. Бачинська, д. і. н. проф. В. М. Горобець, д. і. н., проф. С. А. Леп’явко, к. і. н. В. М. Матях, д. і. н. П. М. Сас, к. і. н. В. В. Станіславський, д. і. н. Т. В. Чухліб.

  Рецензенти: О. І. Гуржій, доктор історичних наук, професор; О. А. Удод, доктор історичних наук, професор; В. О. Щербак, доктор історичних наук, професор;

  Автори вміщених статей та матеріалів висловлюють свою власну думку, що не обов’язково збігається з поглядами членів редколегії, і несуть відповідальність за достовірність наведених фактів та відомостей.
   
 5. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  Палієнко М.Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х – 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

  У дисертації на основі широкого кола джерел комплексно досліджено історію заснування та функціонування архівних центрів української еміграції в Польщі, Чехо-Словаччині, Австрії та Франції у міжвоєнний період, з’ясовано їх організаційну структуру та функції, визначено джерела комплектування документальних колекцій, організацію їх зберігання та опрацювання.

  Здійснено порівняльний аналіз діяльності Українського національного музею-архіву, Українського історичного кабінету та Музею визвольної боротьби України в Празі, Української бібліотеки ім. С.Петлюри в Парижі та осередку Національного музею у Відні, реконструйовано склад їх архівних зібрань. Досліджено процес переміщення українських еміграційних колекцій в роки Другої світової війни та у повоєнний період, визначено основні місця їх сучасного зберігання в Україні та за кордоном. З’ясовано інформаційний потенціал та джерельне значення матеріалів з еміграційних колекцій для дослідження актуальних проблем української історії ХХ ст.
   
 6. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  Відкіль єсть пішла Русьская земля

  Год выпуска: 1997
  Автор: Прыцак О. Й. / Прицак О. Й.
  Жанр: Лекция от 24 октября 1975 года.
  Издательство: -
  Серия: -
  ISBN: -
  Формат: DOC
  Качество: OCR без ошибок
  Количество страниц: 14
  Язык: Украинский
  Описание:
  Омельян Иосифович Прицак — историк-востоковед, профессор-эмеритус Гарвардского университета, основатель и первый директор (1973—1989) Гарвардского института украинистики (англ. Harvard Ukrainian Research Institute), заграничный член Национальной Академии Наук Украины, основатель, первый директор (1991—1998) и почетный директор Института востоковедения им. А. Крымского НАН Украины.
  Область научных исследований: ранний период Киевской Руси, изучение восточных источников, касающихся её истории. Кроме того, его работы касались истории хазар, печенегов, кипчаков. Продолжатель традиции украинской национальной школы М. Грушевского. Ученик А. Крымского.
  Крупнейший труд О. И. Прицака — 5-томное «Происхождение Руси» (укр. «Походження Русі», англ. «The Origin of Rus»), первый том которого увидел свет в 1981 году на английском языке. Истоки Киевской Руси интерпретированы с норманнских позиций. Также широко известна его совместная с Н. Голбом монография, посвященная исследованию «Киевского письма», где он отстаивал мнение, что основателями Киева являлись хазары.
   
 7. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  Редка книга.
  В продаже, да и в инете не найдете:)

  [​IMG]
   
 8. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  Мазурок О., Пеняк П., Шевера М. Володимир Вернадський про Угорську Русь. - Ужгород: ПП М. Повч, 2003. - 94 с.

  Мова: українська

  У публікації узагальнені рукописні і раніше опубліковані матеріали видатного вченого-природодослідника і філософа, громадського і політичного діяча, академіка Володимира Івановича Вернадського про Закарпаття.
   
 9. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  Володимир Темницький
  Украiнськi Сiчовi Стрiльцi

  Вена 1915
   
 10. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Мова: українська
  Опис:
  У праці йдеться про українські національні військові підрозділи, частини та з'єднання, що діяли на боці німецької армії в роки Другої світової війни. Автор висвітлює історію національних легіонів, допоміжних і охоронних частин, батальйонів Українського Визвольного Війська, дивізії "Галичина", юнацьких протиповітряних та інших формацій, створених з українців. Описано їх використання німецькими установами як допоміжного фактору в рамках психологічної війни і воєнних дій проти Радянського Союзу. Особливу увагу звернено на політику Німеччини у справах створення цих формацій. Показано зусилля частини українських політичних та військових діячів, спрямовані на використання цих формувань з метою пропагування ідей українського визвольного руху. Використано матеріали архівів України, Німеччини, США, Польщі, Білорусі, Чехії, а також численні публікації стосовно цієї проблеми в книгах, журналах та газетах.

  Автор: Андрій Боляновський
  Видавництво: ЛНУ ім. І. Франка, Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту
  Формат: djvu
  Кількість сторінок: 686
   
 11. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  Кентій А. В. Українська Повстанська Армія в 1942-1943 рр. - Київ: Ін-т історії України НАНУ, 1999. - 287 с.

  Формат: djvu

  Мова: українська

  У книзі на підставі невідомих і недостатньо дояліджених архівних матеріалів висвітлюється історія створення, розбудови і бойових дій Української повстанської армії від часу активізації перших боївок ОУН(СД) восени 1942 р. і до кінця 1943 р., коли діяльність УПА поширилася за межі північно-західного регіону України.
   
 12. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Название: Украинский фронт в войнах спецслужб
  Автор: Веденеев Д.В.
  Издательство: К.И.С.
  Год: 2008
  Страниц: 432
  Формат: pdf
  Размер: 19 МБ
  В сборник вошли написанные на основе документов Государственного архива Службы безопасности Украины и других архивохранилищ, широкого круга опубликованных источников научно-популярные очерки, посвящённые роли специальных служб в отечественной и мировой истории, малоизвестным страницам национально-освободительного движения в Украине, повстанческим движениям народов мира. Хронологически очерки охватывают период с 1918 по 2008 год.
   
 13. bayard

  bayard Дуже важлива персона

 14. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  История воссоединения Руси. в 3-х тт. / Исторiя возсоединенiя Руси

  Год выпуска: 1874-1877
  Автор: Кулиш П.А.
  Жанр: монография
  Издательство: Санкт-Петербург, Товарищество "Общественная польза"
  Язык: русский дореформенный ( с орфографией до 1917 г.
   
 15. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Ільюшин І. І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни. - Київ: Ін-т історії НАНУ, 2001. - 289 с.

  Формат: djvu

  Мова: українська

  В монографії аналізуються причини і перебіг українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни. В центрі уваги автора - протистояння Української Повстанської Армії і Армії Крайової, а також антинімецька та антирадянська боротьба останньої на західноукраїнських землях. Здійснено порівняльний аналіз інформації у джерелах та наукових дослідженнях українського та польського походження.
   
 16. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  Д.І.Яворницький - Історія запорізьких козаків
  Автор: Яворницкий Д.И. / Яворницький Д.І.
  Жанр: Научное издание, монография
  Издательство: "Світ", Наукова думка
  Серия: ББК 63.3 (2Ук) 44
  ISBN: 5-11-000647-4
  Качество: Сканированные страницы
  Количество страниц: 319 + 1220
  Описание: Трехтомная "История запорожских козаков" выдающегося украинского историка, зтнографа, фольклориста, археолога, писателя, лексикографа, академика АН УССР Д.И. Яворницкого (1855-1940), опубликованная в 1892-1897 гг.,- ценнейший памятник отечественной дореволюционной историографии, важний источник по изучению истории украинского казачества. Книга является наиболее полным историческим исследованием, охватывающим период 1471 -1734 гг.
  На богатом документальном материале в популярной форме всесторонне освещается жизнь запорожского козачества.
   
 17. bayard

  bayard Дуже важлива персона

  [​IMG]

  История погромного движения на Украине 1917-1921 гг. / Исторiя погромнаго движенiя на Украинѣ 1917-1921 гг.
  Год выпуска: 1923
  Автор: И. Чериковер
  Жанр: монография, история
  Издательство: Берлин
  Формат: PDF
  Качество: Отсканированные страницы
  Количество страниц: 350
  Язык: Русский
   
 18. рівнянин

  рівнянин Well-Known Member

  А чому так дрібненько порізані?о_О
   
 19. duncan

  duncan батяр з личакова Команда форуму

  бо файли більшого розміру не завантажити на форум
   
 20. рівнянин

  рівнянин Well-Known Member

  Узрозумів.....
   
а де твій аватар? :)